Nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Thông báo hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Thông báo hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

 •   05/04/2023 03:33:00 PM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh đã ký quyết định hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ - Chi nhánh Trung tâm Nghiên cứu Cơ điện mỏ tại Tây Ninh
Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2024

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2024

 •   08/03/2023 07:29:00 AM
 •   Đã xem: 159
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tăng cường sự đóng góp của khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần giải quyết các vấn đề KH&CN trong phạm vi của ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; Sở KH&CN trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề xuất nhiệm vụ KH&CN (đề tài, dự án) cấp cơ sở thực hiện trong năm 2024 như sau:
Thông báo Tuyển chọn, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023

Thông báo Tuyển chọn, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023

 •   24/02/2023 08:52:00 AM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 0
Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Tây Ninh thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ KH&CN, có con dấu và tài khoản tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023 như sau:
Quyết định phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023

Quyết định phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023

 •   17/02/2023 03:37:00 PM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17 tháng 02 năm 2023 UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số Quyết định số 293/QĐ-UBND phê duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (lần 2)

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 (lần 2)

 •   10/01/2023 02:12:00 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Tây Ninh thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ KH&CN, có con dấu và tài khoản tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022 như sau:
Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2024

Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2024

 •   09/01/2023 10:58:00 AM
 •   Đã xem: 284
 •   Phản hồi: 0
Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thông báo định hướng phát triển KH&CN ưu tiên của tỉnh Tây Ninh và thời hạn gửi đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2024 đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các tổ chức, cá nhân có hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh như sau:
Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022

Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022

 •   28/12/2022 08:57:00 PM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0
Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022
TB tuyen chon 2022

Thông báo Tuyển chọn, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022

 •   06/09/2022 10:56:00 AM
 •   Đã xem: 372
 •   Phản hồi: 0
Tuyển chọn, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022
Quyết định phê duyệt các danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022

Quyết định phê duyệt các danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022

 •   24/08/2022 02:18:00 PM
 •   Đã xem: 255
 •   Phản hồi: 0
danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022
Thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh năm 2022

Thông báo điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh năm 2022

 •   27/05/2022 03:01:00 PM
 •   Đã xem: 258
 •   Phản hồi: 0
quỹ gen cấp tỉnh: “Bảo tồn nguồn gen 03 loài: Gà lôi hông tía (Lophura diardi); Gà tiền mặt đỏ (Polyplectron germaini); Công xanh Việt Nam (Pavo muticusimperator) tại Vườn quốc gia Lò gò – Xa mát”.
Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023

 •   08/02/2022 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 400
 •   Phản hồi: 0
Nhằm góp phần giải quyết các vấn đề khoa học và công nghệ (KH&CN) trong phạm vi của ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; Sở KH&CN trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề xuất nhiệm vụ KH&CN (đề tài, dự án) cấp cơ sở thực hiện năm 2023
Hướng dẫn tạm thời về quản lý nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Hướng dẫn tạm thời về quản lý nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   19/11/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 275
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến quá trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trong thời gian chờ Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư “Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, trên cơ sở nội dung dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã được Sở Tư pháp thẩm định đủ điều kiện trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 39/TTr-KHCN ngày 24/9/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ, Công văn số 3764/UBND-KGVX của UBND tỉnh.
Thông báo đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn và miền núi

Thông báo đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn và miền núi

 •   17/03/2021 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 2652
 •   Phản hồi: 0
Để đảm bảo tiến độ xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện các dự án thuộc Chương trình bắt đầu thực hiện từ năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh (KH&CN) thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia đề xuất dự án thuộc Chương trình, đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét hỗ trợ thực hiện từ năm 2022.
Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh năm 2021

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh năm 2021

 •   25/02/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 260
 •   Phản hồi: 0
tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh năm 2021: " Bảo tồn và phát triển cây nhân trần tía (Adenosma bracteosum Bonati)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây