Quản lý khoa học

Tổ chức khai giảng các lớp chuyển giao mô hình khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện Dương Minh Châu

Tổ chức khai giảng các lớp chuyển giao mô hình khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện Dương Minh Châu

 •   25/11/2022 01:33:00 PM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Triển khai Kế hoạch phối hợp số 340-KHPH/HNDT-SKHCN ngày 26/5/2022 của Hội Nông dân tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022, vào chiều ngày 23/11/2022, Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu chủ trì tổ chức khai giảng 02 lớp tập huấn chuyển giao mô hình khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện.
Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Thành đoàn thành phố Tây Ninh triển khai Lớp tuyên truyền về hướng dẫn đăng ký, xây dựng, phát triển và bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ, thương hiệu sản phẩm

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Thành đoàn thành phố Tây Ninh triển khai Lớp tuyên truyền về hướng dẫn đăng ký, xây dựng, phát triển và bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ, thương hiệu sản phẩm

 •   22/11/2022 07:18:00 AM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Triển khai Kế hoạch phối hợp số 93-KHPH/TĐTN-KHCN ngày 21/7/2022 của Tỉnh đoàn và Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022, vào sáng ngày 18/11/2022, tại Hội trường khối Vận, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Thành đoàn thành phố Tây Ninh tổ chức triển khai Lớp tuyên truyền về hướng dẫn đăng ký, xây dựng, phát triển và bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ, thương hiệu sản phẩm
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022

 •   18/11/2022 08:04:00 AM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 16/11/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 đối với đề tài: “Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý chăn nuôi và dịch tễ thú y trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” do Trung tâm Kỹ thuật Điện toán – Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Tp.HCM đăng ký chủ trì thực hiện và PGS.TS.Thoại Nam đăng ký chủ nhiệm.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022

 •   07/11/2022 01:46:00 PM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022 đối với đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh sử dụng trong nước uống tăng cường tiêu hóa, sức đề kháng và phun xịt chuồng trại, xử lý chất thải chăn nuôi heo tại tỉnh Tây Ninh”
Trao đổi định hướng hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh và Trường Đại học Quốc tế

Trao đổi định hướng hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh và Trường Đại học Quốc tế

 •   27/10/2022 08:56:00 PM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0
Nhằm thúc đẩy các hoạt động phục vụ công tác nghiên cứu khoa học tại tỉnh Tây Ninh trên cơ sở bám sát định hướng hợp tác giữa UBND tỉnh Tây Ninh và Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2026 và tình hình thực tiễn của địa phương, vào chiều ngày 25/10/2022, tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh đã diễn ra cuộc họp trao đổi định hướng hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh và Trường Đại học Quốc tế.
Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh

 •   04/10/2022 03:30:00 PM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu khả năng sinh sản của một số nhóm bò lai F1 hướng thịt (1/2 máu bò ngoại) và khả năng sinh trưởng phát triển của bò lai F2 hướng thịt (3/4 máu bò ngoại) tại tỉnh Tây Ninh”
Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh

 •   03/10/2022 10:11:00 AM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 29/9/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh “Xây dựng quy trình nuôi cá chình bông (Anguilla marmorata) có hiệu quả kinh tế cao tại Tây Ninh”. Đề tài được UBND tỉnh phê duyệt triển khai tại quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 25/4/2019, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III chủ trì thực hiện và ThS. Phạm Viết Nam làm chủ nhiệm.
Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Hội Nông dân thành phố Tây Ninh triển khai Lớp tuyên truyền về truy xuất nguồn gốc, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Hội Nông dân thành phố Tây Ninh triển khai Lớp tuyên truyền về truy xuất nguồn gốc, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý

 •   16/09/2022 02:04:00 PM
 •   Đã xem: 262
 •   Phản hồi: 0
Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Hội Nông dân thành phố Tây Ninh triển khai Lớp tuyên truyền về truy xuất nguồn gốc, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý tại UBND xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh.
Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện 02 đề tài KH&CN cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện 02 đề tài KH&CN cấp tỉnh

 •   08/09/2022 10:40:00 AM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
kiểm tra tình hình thực hiện 02 đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu giá thể gieo và trồng cây trong nông nghiệp công nghệ cao từ phụ phế phẩm sản xuất mía đường”, “Nghiên cứu bộ thiên địch cho Nông nghiệp công nghệ cao”.
Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022

 •   06/09/2022 10:50:00 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Vào chiều ngày 30/8/2022, tại phòng họp, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022 đối với đề tài: “Xây dựng phương pháp xác định mức tiêu hao năng lượng lò nung sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh” do Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh đăng ký chủ trì và ThS. Dương Quốc Duyệt đăng ký chủ nhiệm.
Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022

 •   31/08/2022 04:11:00 PM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 30/8/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022 đối với đề tài: “Xây dựng phương pháp xác định mức tiêu hao năng lượng lò nung sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh” do Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh đăng ký chủ trì thực hiện và ThS. Dương Quốc Duyệt đăng ký chủ nhiệm.
Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Hội Nông dân tỉnh triển khai Lớp tuyên truyền về truy xuất nguồn gốc, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý tại xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Hội Nông dân tỉnh triển khai Lớp tuyên truyền về truy xuất nguồn gốc, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý tại xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành

 •   29/08/2022 04:07:00 PM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 26/8/2022, triển khai Kế hoạch phối hợp số 340-KHPH/HNDT-SKHCN ngày 26/5/2022 của Hội Nông dân tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Hội Nông dân thị xã Hòa Thành triển khai Lớp tuyên truyền về truy xuất nguồn gốc, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý tại UBND xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành.
Góp ý hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý và hệ thống nhận diện thương hiệu nhãn hiệu chứng nhận "Bò Tây Ninh"

Góp ý hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý và hệ thống nhận diện thương hiệu nhãn hiệu chứng nhận "Bò Tây Ninh"

 •   08/08/2022 02:24:00 PM
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0
BTNO - Chiều 1.8, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và Sở hữu trí tuệ CIPTEK tổ chức hội thảo góp ý hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý và hệ thống nhận diện thương hiệu nhãn hiệu chứng nhận "Bò Tây Ninh"
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh

 •   13/10/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0
họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện của đề tài KH&CN cấp tỉnh “Xây dựng, tích hợp cơ sở dữ liệu không gian hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập13
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm11
 • Hôm nay2,460
 • Tháng hiện tại45,681
 • Tổng lượt truy cập1,187,949
trả lời phản ánh, kiến nghị
trả lời kiến nghị của doanh nghiệp
công khai minh bạch
CSDL Quốc Gia
Góp ý dự thảo
Biểu mẫu thống kê thông tin KH&CN
Các cuộc điều tra về lĩnh vực khoa học và công nghệ
Đăng ký kết quả thực hiện nv kh&cn
SÀN GIAO DỊCH
csdl
Danh mục TTHC
tbt
Họp không giấy
hỏi đáp trực tuyến
giải búa liềm vàng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây