Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023

Thứ ba - 23/05/2023 15:22 166 0
Ngày 22 tháng 5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế Đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động về đa dạng sinh học.
Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề "Từ thỏa thuận đến hành động: Phục hồi đa dạng sinh học" nhằm kêu gọi Chính phủ các nước nhanh chóng biến các cam kết thành hành động để ngăn chặn và đẩy lùi sự suy giảm đa dạng sinh học, hướng tới xây dựng một tương lai "Sống hài hòa với thiên nhiên" vào năm 2050.
Theo đó, ngày 18/5/2023, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Văn bản số 1479/UBND-KT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023, đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; các tổ chức chính trị - xã  hội tỉnh; các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các nội dung, hoạt động phù hợp để hưởng ứng trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:  
1. Tăng cường truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học và vai trò của đa dạng sinh học trong phát triển bền vững; thay đổi hành vi và thúc đẩy lối sống hài hòa với thiên nhiên; không săn bắt và sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã quý hiếm; chia sẻ công bằng, hợp ký các lợi ích thu được từ thiên nhiên: xóa đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế bền vững cho cộng đồng.
2. Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 bảo đảm phù hợp với khuôn khổ, mục tiêu của Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh-Montreal được thông qua tại Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước đa dạng sinh học và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: Công văn số 179/UBND-KTN ngày 21/01/2021 về đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã, Công văn số 1152/UBND-KT ngày 20/4/2021 về việc triển khai thực hiện công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Công văn số 1241/UBND-KT ngày 15/4/2022 về việc triển khai quy định quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên tại Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
3. Nghiên cứu và áp dụng các giải pháp dựa vào tự nhiên, tiếp cận dựa trên hệ sinh thái để bảo vệ, bảo tồn, quản lý và sử dụng bền vững các hệ sinh thái nhằm giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu, góp phần mang lại lợi ích về đa dạng sinh học và phúc lợi cho con người; tăng cường công tác điều tra, kiểm kê, quan trắc đa dạng sinh học, tạo dựng thông tin nền về hiện trạng đa dạng sinh học làm cơ sở cho quá trình quyết định về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; kiểm soát chặt chẽ tác động của các dự án phát triển đối với các khu vực tự nhiên và đa dạng sinh học.
4. Tiếp tục tăng cường các hoạt động để bảo tồn các loài chim hoang dã di cư tại Việt Nam theo Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã, Công văn số 1721/UBND-KT ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu về Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái tự nhiên của Liên hợp quốc.
5. Củng cố và tăng cường hệ thống di sản thiên nhiên thông qua triển khai đồng bộ các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ, trong đó ưu tiên tăng cường năng lực, nguồn lực cho quản lý, bảo vệ môi trường các di sản thiên nhiên, hướng dẫn xác lập, công nhận di sản thiên nhiên.
6. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế để tăng cường năng lực, cơ sở hạ tầng trong việc tiếp cận và kết nối với các Sở, ngành, địa phương đồng thời đảm bảo sự công bằng, toàn diện, hiệu quả, có trách nhiệm của cộng đồng trong việc tham gia, đưa ra các quyết định có liên quan đến đa dạng sinh học gắn bó với văn hóa bản địa tại từng địa phương./.
Văn phòng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây