Văn bản pháp luật của ngành

Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   02/06/2023 08:14:00 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/5/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1603/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

 •   02/06/2023 08:11:00 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/5/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg về Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu suất thấp phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.
Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

 •   02/06/2023 08:08:00 AM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/5/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 13/2023/QĐ-TTg  ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
Thông tư hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Thông tư hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

 •   02/06/2023 08:06:00 AM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/5/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ đã ký ban hành Thông tư 03/2023/TT-BKHCN hướng dẫn xử lý rủi ro cho vay trực tiếp Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.
Quy định mới về “Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được”

Quy định mới về “Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được”

 •   22/05/2023 04:04:00 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/4/2023, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư vừa ký ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BKHĐT về Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.
Hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025

Hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025

 •   10/05/2023 02:15:00 PM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 58/NQ-CP về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025.
Triển khai thực hiện Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Triển khai thực hiện Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   10/05/2023 02:10:00 PM
 •   Đã xem: 261
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/04/2023, UBND tỉnh ban hành  Kế hoạch số 1125/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Triển khai thực hiện Kế hoạch “Phát triển thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh” năm 2023

Triển khai thực hiện Kế hoạch “Phát triển thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh” năm 2023

 •   10/05/2023 02:08:00 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/5/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1307/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh năm 2023.
Triển khai thực hiện chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của thủ tướng chính phủ

Triển khai thực hiện chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của thủ tướng chính phủ

 •   05/05/2023 03:33:00 PM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/4/2023, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 1243/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” với các nội dung thực hiện như sau:
Quyết định phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030

Quyết định phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030

 •   31/03/2023 03:38:00 PM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 483/QĐ-BKHCN ngày 23/3/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ", mã số: KC.13.21-30
Thông tin tuyên truyền văn bản pháp luật tháng 3/2023

Thông tin tuyên truyền văn bản pháp luật tháng 3/2023

 •   30/03/2023 04:25:24 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Thông tin truyền truyền văn bản pháp luật tháng 2/2023

Thông tin truyền truyền văn bản pháp luật tháng 2/2023

 •   27/02/2023 04:07:00 PM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0
Thông tin tuyên truyền văn bản pháp luật tháng 1/2023

Thông tin tuyên truyền văn bản pháp luật tháng 1/2023

 •   30/01/2023 04:04:00 PM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   04/01/2023 06:18:00 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

 •   28/12/2022 09:03:00 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2022/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2019 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo bộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo bộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   28/12/2022 07:24:00 AM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo bộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030

Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030

 •   15/12/2022 10:51:00 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/11/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký Quyết định số 1415-QĐ/TTg phê duyệt Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau:
Tài liệu khai thác, sử dụng Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến Tây Ninh

Tài liệu khai thác, sử dụng Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến Tây Ninh

 •   09/12/2022 09:28:00 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu khai thác, sử dụng Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến Tây Ninh

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây