Đề Tài Dự Án
Thứ 5, Ngày 18/12/2014, 10:20
Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/12/2014
Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016

 Nhằm xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2016 phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giải quyết những vấn đề cấp thiết của đơn vị và địa phương, hỗ trợ các đơn vị trong quá trình hoạt động và nâng cao hiệu quả ứng dụng thực tế kết quả nghiên cứu khoa học và côn g nghệ.

Sở Khoa học và công nghệ Tây Ninh xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh và các viện, trường, các tổ chức KH&CN ngoài tỉnh đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện năm 2016.

Tải về Kèm theo Thông báo số 33/TB-KHCN

Lượt người xem:  Views:   813
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Đề Tài Dự Án