Đề Tài Dự Án
Thứ 5, Ngày 21/08/2014, 09:00
Hội đồng Khoa học tỉnh xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) năm 2015
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/08/2014
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Lưu Quang - Chủ tịch Hội đồng chủ trì, đã họp xác định danh mục đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2015. Kết quả, có 08/41 đề tài, dự án đăng ký được thông qua.

 Chiều ngày 20 tháng 8 năm 2014, Hội đồng Khoa học tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Lưu Quang - Chủ tịch Hội đồng chủ trì, đã họp xác định danh mục đề tài, dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2015. Kết quả, có 08/41 đề tài, dự án đăng ký được thông qua.

Thực hiện hướng dẫn của Bộ KH&CN về việc xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN của tỉnh năm 2015, Sở KH&CN (Thường trực Hội đồng Khoa học) đã thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh, các viện, trường, trung tâm nghiên cứu trong và ngoài tỉnh đề xuất chương trình các đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng KH&CN năm 2015. Kết quả, Sở KH&CN đã tiếp nhận được 41 phiếu đề xuất, đặt hàng đề tài, dự án đăng ký thực hiện năm 2015. Sau khi rà soát, phân tích, tổng hợp và thông qua các Hội đồng Tư vấn theo từng lĩnh vực đã xác định 29 đề tài, dự án trùng lắp về nội dung nghiên cứu cũng như chưa cấp thiết thực hiện. Do vậy, Thường trực Hội đồng Khoa học đã lựa chọn ra 12 đề tài, dự án còn lại có tính cấp thiết và khả thi để trình Hội đồng Khoa học xét duyệt.

Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng, các đề tài, dự án được đề xuất thực hiện năm 2015 có một số đề tài có hàm lượng khoa học cao, có tính cấp thiết và địa chỉ ứng dụng rõ ràng. Bên cạnh đó vẫn còn một số đề xuất đề tài đặt tên và nội dung nghiên cứu chưa phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. Đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan là thành viên Hội đồng cũng đã có những ý kiến đánh giá và góp ý mang tính thực tiễn rất cao, làm cơ sở để Hội đồng lựa chọn ra được những đề tài, dự án sát thực với nhu cầu của địa phương.

Trên cơ sở phân tích của các thành viên Hội đồng, ông Trần Lưu Quang đề nghị Hội đồng quan tâm, xem xét ưu tiên các đề tài, dự án nghiên cứu có tính ứng dụng cao, tiết kiệm kinh phí thực hiện nhưng giải quyết được những vấn đề cấp thiết của tỉnh Tây Ninh.

 Hội đồng đã bỏ phiếu và chọn ra được 08 đề tài, dự án để trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt cho thực hiện trong năm 2015, gồm các đề tài, dự án sau: (1) Nâng cao chất lượng hiệu quả  hoạt động giám sát của HĐND cấp xã về nội dung xây dựng gia đình, ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; (2) Xây dựng chiến lược tiếp thị địa phương của tỉnh Tây Ninh đến năm 2020; (3) Hệ thống thông tin đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh; (4) Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị liên lạc tích hợp thông tin GPS phục vụ công tác tuần tra biên giới tỉnh Tây Ninh; (5) Nghiên cứu bảo tồn các loài Linh trưởng ở Vuờn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát tỉnh Tây Ninh; (6) Ứng dụng công nghệ nuôi thương phẩm tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) toàn đực tại tỉnh Tây Ninh; (7) Nghiên cứu chế biến sản phẩm nước trái cây lên men từ trái Mãng Cầu ta Tây Ninh; (8) Thực nghiệm đo đạc tính toán tổn thất nước từ cống đầu kênh cấp I đến mặt ruộng trên hệ thống Dầu Tiếng./. 

 

Phòng QLKH

Lượt người xem:  Views:   378
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Đề Tài Dự Án