Đề Tài Dự Án
Thứ 2, Ngày 01/02/2016, 14:00
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/02/2016
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Đề tài, dự án)
I. VĂN BẢN QUY ​ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

1. Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước: Tải về 540-QĐ-UBND_33.pdf

2. Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. : Tải về 48-2015-QD-UBND.pdf

II. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Hướng dẫn Tổ chức và hoạt động của các Hội đồng KH&CN cấp tỉnh: Tải về 01/HD-KHCN ngày 16 tháng 11 năm 2015 

1. Biểu mẫu đề xuất – xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (phụ lục 1)

2. Biểu mẫu hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

a. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: B1-1-DON

b. Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ (KHCN): B1-2a-TMĐTCN

c. Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn (XHNV): B1-2b-TMĐTXH

d.Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (DA SXTN):B1-2c-TMDA

e. Thuyết minh đề án: B1-2d-TMĐA

f. Lý lịch hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì : B1-3-LLTC

g. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và tham gia: B1-4-LLCN

h. Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu: B1-5-PHNC

3. Biểu mẫu đánh giá hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (phụ lục 2)

4. Biểu mẫu thẩm định kinh phí nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (phụ lục 3)

5. Biểu mẫu đánh giá nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (phụ lục 4)

6.  Biểu mẫu đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (phụ lục 5)

 

Tải về Phục lục

 

 

 

 

 

 

Lượt người xem:  Views:   505
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Đề Tài Dự Án