Thông tin công khai
Thứ 2, Ngày 23/10/2017, 09:00
Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/10/2017 | Thanh tra Sở
Chủ Doanh nghiệp đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: sử dụng giấy Chứng nhận kiểm định đã hết hiệu lực, quy định tại Khoản 3, Điều 10, Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Ngày 18 tháng 10 năm 2017 Thanh tra Sở ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Quyết định số 01/QĐ-XPVPHC, của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ) về xử lý vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Tài, chủ Doanh nghiệp Tư nhân Thịnh Thài Tài, địa chỉ: 210, ấp Vịnh, xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Chủ Doanh nghiệp đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: sử dụng giấy Chứng nhận kiểm định đã hết hiệu lực, quy định tại Khoản 3, Điều 10, Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Hình thức xử phạt như sau: Phạt tiền đối với hành vi vi phạm, mức phạt 7.500.000 đồng (bẩy triệu trăm năm ngàn đồng).

Chủ Doanh nghiệp đã thực hiện nộp phạt theo quy định tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh theo quy định.

Toàn văn Quyết định:  Tải về QD XLVPHC-TDC.PDF

Thanh tra Sở

Lượt người xem:  Views:   135
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin công khai