Thông tin công khai
Thứ 5, Ngày 14/02/2019, 17:00
Kế hoạch trọng tâm triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/02/2019 | Văn phòng Sở

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ được giao thêm phải thực hiện. Giám đốc Sở đề nghị các phòng, đơn vị tham mưu tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong tâm của năm 2019.

​Toàn văn kế hoạch:  Tải về KH Trien khai nhiem vu KHCN nam 2019.PDF

Lượt người xem:  Views:   73
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin công khai