Thông tin công khai - công tác cán bộ
 
giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ năm 2019 đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 
định biên số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
 
bổ nhiệm chức cho công chức Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ
 
bổ nhiệm chức vụ viên chức Phó giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ
 
bổ nhiệm lại chức vụ cho cho công chức trưởng phòng Hành chính tổng hợp thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 
bổ nhiệm lại chức vụ cho công chức trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng
 
phân bổ biên chế công chức năm 2019
 
bổ nhiệm lại chức vụ cho công chức Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 
​nhiệm kỳ 2015-2020: DS 2020-2025 nam 2018.PDFnhiệm kỳ 2020-2025: DS2015-2020 nam 2018.PDF
 
Báo cáo Kết quả định kỳ thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2018
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Quyết định thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc triển khai thực hiện Đề tài khoa học có sử dụng ngân sách nhà nướcChỉ đạo_điều hànhThanh tra SởQuyết định thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc triển khai thực hiện Đề tài khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đối tượng thanh tra: Đề tài khoa học cấp tỉnh "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị liên lạc tích hợp thông tin GPS phục vụ công tác tuần tra biên giới tỉnh Tây Ninh "
5/23/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định công bố, công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 cua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượngTài chính - ngân sáchVăn phòng SởQuyết định công bố, công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 cua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
 công bố, công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 cua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
5/10/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn quyết định: 26-QĐ-TĐC.PDF

Quyết định về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cở sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh Chỉ đạo_điều hànhThanh tra SởQuyết định về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cở sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cở sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
5/3/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I/2019Tài chính - ngân sáchĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I/2019
4/7/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Văn bản liên quan:

Khối Văn phòng Sở: Bieu 3-VP.PDF
Trung tâm KH&CN: Bieu 3 quy I-2019.PDF


Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: "Mua máy ép hạt phân bón theo công nghệ không nhiệt"Đấu thầu mua sắm côngQuyết định về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: "Mua máy ép hạt phân bón theo công nghệ không nhiệt"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Gói thầu: "Mua máy ép hạt phân bón theo công nghệ không nhiệt (bao gồm tiền mua hệ thống trục và chế tạo, lắp đặt các bộ phận điều khiển, thân máy)" phục vụ triển khai đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh cho Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh
4/1/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Biên bản kết thúc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 Tài sản - Thu nhậpBiên bản kết thúc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/1/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn biên bản: 6. BB ket thuc cong khai TSTN.PDF

Quyết định thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Hòa Thành và thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây NinhChỉ đạo_điều hànhThanh tra SởQuyết định thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Hòa Thành và thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Hòa Thành và thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
3/28/2019 9:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn quyết định: 59-QĐ-KHCN.PDF

Thông báo kết quả lựa chọn nhà  thầu Gói thầu số 7: Thi công xây dựng (bao gồm chi phí hạng mục chung) Công trình: nâng cấp, mở rộng đầu tư trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học cho Trung tâm Thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Đấu thầu mua sắm côngThông báo kết quả lựa chọn nhà  thầu Gói thầu số 7: Thi công xây dựng (bao gồm chi phí hạng mục chung) Công trình: nâng cấp, mở rộng đầu tư trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học cho Trung tâm Thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
 nâng cấp, mở rộng đầu tư trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học cho Trung tâm Thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Tây Ninh
3/25/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

​toàn văn thông báo: 11-TB-KHCN - PNP.PDF

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, mở rộng đầu tư trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học cho Trung tâm Thông tin, ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Tây NinhĐấu thầu mua sắm côngQuyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, mở rộng đầu tư trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học cho Trung tâm Thông tin, ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nâng cấp, mở rộng đầu tư trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học cho Trung tâm Thông tin, ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Tây Ninh
3/25/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn quyết định: 57-QĐ-KHCN.PDF

Thông báo Về việc giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ năm 2019 đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượngCông tác cán bộThông báo Về việc giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ năm 2019 đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ năm 2019 đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3/20/2019 11:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo định biên số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019Công tác cán bộThông báo định biên số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
định biên số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
3/20/2019 11:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định công nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2018Khen thưởng_kỷ luậtVăn phòng SởQuyết định công nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/20/2019 9:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ đối với tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ: Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Giáo dục, địa chỉ: xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Chỉ đạo_điều hànhTinThanh tra SởQuyết định thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ đối với tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ: Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Giáo dục, địa chỉ: xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ đối với tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ: Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Giáo dục, địa chỉ: xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
3/14/2019 9:00 AMYesĐã ban hành

​Toàn văn quyết định: QDTTra TO CHUC HOAT DONG KH.pdf

Quyết định công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây NinhTài chính - ngân sáchVăn phòng SởQuyết định công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/6/2019 5:00 PMYesĐã ban hành

​Toàn văn quyết định: 01-QĐ-TKC.PDF

Quyết định bổ nhiệm chức cho công chức Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ trực thuộc SởCông tác cán bộQuyết định bổ nhiệm chức cho công chức Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
bổ nhiệm chức cho công chức Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ
3/5/2019 4:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định bổ nhiệm chức vụ viên chức Phó giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ trực thuộc SởCông tác cán bộQuyết định bổ nhiệm chức vụ viên chức Phó giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
bổ nhiệm chức vụ viên chức Phó giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ
3/5/2019 4:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018Tài sản - Thu nhậpThông báo về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018
2/25/2019 9:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn thông báo: TB viec cong khai TSTN.pdf

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2019 Chỉ đạo_điều hànhKế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2019 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2019
2/19/2019 5:00 AMNoĐã ban hành

​toàn văn kế hoạch: kehoach ung dung CNTT 2019_Signed.pdf

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệTài chính - ngân sáchVăn phòng SởQuyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ
2/18/2019 9:00 AMYesĐã ban hành

​Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách  nhà nước năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ

Toàn văn quyết định: QĐ công khai dự toán 2019_Signed.pdf

Phụ lục kèm theo: pl kèm theo QĐ công khai.xlsx

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Văn Phòng Sở Sở Khoa học và Công nghệTài chính - ngân sáchVăn phòng SởQuyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Văn Phòng Sở Sở Khoa học và Công nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Văn Phòng Sở Sở Khoa học và Công nghệ
2/18/2019 9:00 AMYesĐã ban hành

​Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

Toàn văn quyết định: QĐ -VPS-Công khai dự toán 2019_Signed.pdf

Phụ lục kèm theo: PL QĐ công khai DToán VPS.xlsx


Công khai quyết toàn vốn đầu tư theo niên độ năm 2018Tài chính - ngân sáchVăn phòng SởCông khai quyết toàn vốn đầu tư theo niên độ năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công khai quyết toàn vốn đầu tư theo niên độ năm 2018
2/18/2019 9:00 AMYesĐã ban hành

​Toàn văn: Biểu mẫu 03.PDF

Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2018Tài chính - ngân sáchVăn phòng SởCông khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2018
2/18/2019 9:00 AMYesĐã ban hành

​Toàn văn văn bản: Biểu mẫu 04.PDF

Công khai về kế hoạch đầu tư năm 2019Tài chính - ngân sáchVăn phòng SởCông khai về kế hoạch đầu tư năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công khai về kế hoạch đầu tư năm 2019
2/18/2019 9:00 AMYesĐã ban hành

​Toàn văn văn bản: Biễu mẫu 05.PDF

Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2018Tài chính - ngân sáchVăn phòng SởĐánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2018
2/18/2019 9:00 AMYesĐã ban hành

​Toàn văn văn bản: bieu so 03 năm 2018.PDF

Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý IV năm 2018Tài chính - ngân sáchVăn phòng SởĐánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý IV năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý IV năm 2018
2/18/2019 9:00 AMYesĐã ban hành

​Toàn văn văn bản: bieu 3 quý 4.PDF

Kế hoạch trọng tâm triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019Quy hoạch_kế hoạch phát triển ngànhVăn phòng SởKế hoạch trọng tâm triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/14/2019 5:00 PMYesĐã ban hành

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ được giao thêm phải thực hiện. Giám đốc Sở đề nghị các phòng, đơn vị tham mưu tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong tâm của năm 2019.

​Toàn văn kế hoạch: KH Trien khai nhiem vu KHCN nam 2019.PDF

Kế hoạch Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018Tài sản - Thu nhậpKế hoạch Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018
2/11/2019 9:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn Kế hoạch: KH công khai bản KKTS.pdf

Danh sách: DS cong khai TSTN.PDF

Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ cho cho công chức trưởng phòng Hành chính tổng hợp thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc SởCông tác cán bộQuyết định bổ nhiệm lại chức vụ cho cho công chức trưởng phòng Hành chính tổng hợp thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
bổ nhiệm lại chức vụ cho cho công chức trưởng phòng Hành chính tổng hợp thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
1/28/2019 4:00 AMNoĐã ban hành

​toàn văn Quyết định: QD bo nhiem lai _TP.HCTH. Nhan_Signed.pdf

Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ cho công chức trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc SởCông tác cán bộQuyết định bổ nhiệm lại chức vụ cho công chức trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
bổ nhiệm lại chức vụ cho công chức trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng
1/28/2019 4:00 AMNoĐã ban hành

​toàn văn quyết định: QD bo nhiem lai _TP.QLTCCL. Giùm_Signed.pdf

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà  nước năm 2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượngTài chính - ngân sáchQuyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà  nước năm 2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
công khai dự toán ngân sách nhà  nước năm 2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
1/18/2019 9:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn quyết định: 02-QĐ-TĐC.PDF

1 - 30Next