Thông tin công khai - khen thưởng_kỷ luật
 
​Toàn văn bản: QD cong nhan danh hieu thi dua 2019_Signed.pdf
 
​Toàn văn quyết định: QD công nhân danh hiệu thi đua 2018_Signed.pdf
 
Buôn bán hàng hóa trên thị trường có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng
 
Buôn bán hàng hóa trên thị trường có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng
 
Sử dụng phương tiện đo không đạt yêu cầu quy định về kỹ thuật đo lường
 
​Toàn văn quyết định: QD cong nhan danh hieu thi dua 2017_Signed.pdf
 
Chủ Doanh nghiệp đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: sử dụng giấy Chứng nhận kiểm định đã hết hiệu lực, quy định tại Khoản 3, Điều 10, Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
 
​Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm 2016 của Sở KH&CNToàn văn Quyết định: QD cong nhan danh hieu thi dua 2016_Signed.pdf
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Quyết định ban hành “Nội quy tiếp công dân” của Sở Khoa học và Công nghệChỉ đạo_điều hànhQuyết định ban hành “Nội quy tiếp công dân” của Sở Khoa học và Công nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/27/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn Quyết định: QD BAN HANH NOI QUY TCD - 2020_Signed.pdf

Quyết định thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệChỉ đạo_điều hànhQuyết định thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nội dung thanh tra: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc triển khai thực hiện Đề tài khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước.
7/23/2020 10:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản: QD thanh tra DE TAI CAP TINH.pdf

Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ thưChỉ đạo_điều hànhPhòng QLCNMột số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ thư/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/13/2020 11:00 PMNoĐã ban hành
Đánh giá thực hiện dự toán Thu- Chi ngân sách 06 tháng/2020 (TKC)Tài chính - ngân sáchTKCĐánh giá thực hiện dự toán Thu- Chi ngân sách 06 tháng/2020 (TKC)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/13/2020 4:10 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản:Công khai 6 tháng TKC.PDF

Đánh giá thực hiện dự toán Thu- Chi ngân sách Quý II/2020 (TKC)Tài chính - ngân sáchTKCĐánh giá thực hiện dự toán Thu- Chi ngân sách Quý II/2020 (TKC)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/13/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản:Công khai quý II TKC.PDF

Đánh giá thực hiện dự toán Thu- Chi ngân sách Quý II/2020 (TĐC)Tài chính - ngân sáchChi cục TĐCĐánh giá thực hiện dự toán Thu- Chi ngân sách Quý II/2020 (TĐC)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/13/2020 3:35 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản:Công khai quý II TĐC.PDF

Đánh giá thực hiện dự toán Thu- Chi ngân sách Quý II/2020Tài chính - ngân sáchVăn phòng SởĐánh giá thực hiện dự toán Thu- Chi ngân sách Quý II/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/13/2020 3:25 PMNoĐã ban hành
Đánh giá thực hiện dự toán Thu- Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 (TĐC)Tài chính - ngân sáchChi cục TĐCĐánh giá thực hiện dự toán Thu- Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 (TĐC)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/13/2020 3:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản:Công khai 6 tháng TĐC.PDF

Đánh giá thực hiện dự toán Thu- Chi ngân sách 06 tháng/2020Tài chính - ngân sáchVăn phòng SởĐánh giá thực hiện dự toán Thu- Chi ngân sách 06 tháng/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/13/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định về việc thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ Chỉ đạo_điều hànhVăn phòng SởQuyết định về việc thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc triển khai thực hiện Đề tài khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước.
6/17/2020 9:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn Quyết định:QĐ.pdf

Quyết định về việc tặng giấy khen cho cá nhân có thành tích nổi bật trong thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vịKhen thưởng_kỷ luậtVăn phòng SởQuyết định về việc tặng giấy khen cho cá nhân có thành tích nổi bật trong thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/16/2020 9:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản:70-QD-KHCN.pdf

Quyết định thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạChỉ đạo_điều hànhQuyết định thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/12/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Công khai quyết toán  ngân sách nhà nước năm 2019 của Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh trực thuộc Sở Tài chính - ngân sáchCông khai quyết toán  ngân sách nhà nước năm 2019 của Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh trực thuộc Sở /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/29/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn công khai: 1648.PDF

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Tài chính - ngân sáchCông bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/29/2020 10:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn công khai: Công khai CC.TĐC.PDF


Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệTài chính - ngân sáchCông bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/28/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn: 52-QĐKHCN.PDF


Báo cáo tình hình thực hiện công khai phê duyệt quyết toán dự án đầu tư XDCB hoàn thành năm 2020 Dự án - hạng mục đầu tưBáo cáo tình hình thực hiện công khai phê duyệt quyết toán dự án đầu tư XDCB hoàn thành năm 2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/24/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2020 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc SởTài chính - ngân sáchĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2020 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/10/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản: Đánh giá TĐC.PDF

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2020 Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệTài chính - ngân sáchĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2020 Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/10/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản: Đánh giá VP sở.PDF

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2020 của Trung tâm Khoa học và Công nghệ trực thuộc SởTài chính - ngân sáchCông khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2020 của Trung tâm Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/8/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản: Công khai thu chi- TKC.PDF

Kế hoạch thực hiện dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh" năm 2020 Chỉ đạo_điều hànhKế hoạch thực hiện dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh" năm 2020 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/26/2020 11:00 AMYesĐã ban hành

​Toàn văn Kế hoạch: 487.khub.signed.pdf

Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố  mới năm 2020Chỉ đạo_điều hànhKế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố  mới năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/20/2020 1:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch phát động thi đua chuyên đề thực hiệm nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020Chỉ đạo_điều hànhKế hoạch phát động thi đua chuyên đề thực hiệm nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/11/2020 1:00 PMNoĐã ban hành
Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ  Tài chính - ngân sáchCông khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ  /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/15/2020 4:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản công khai: Công khai 1.PDF

Kế hoạch Xét chuyển viên chức sang công chức năm 2020Công tác cán bộVăn phòng SởKế hoạch Xét chuyển viên chức sang công chức năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Sở Khoa học và Công nghệ cần xét tuyển 01 công
chức vị trí Pháp chế.
1/14/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản côngChỉ đạo_điều hànhQuyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/9/2020 1:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020Chỉ đạo_điều hànhQuyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/9/2020 1:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định ban hành Quy chế thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020Chỉ đạo_điều hànhQuyết định ban hành Quy chế thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/9/2020 1:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định ban hành Nội quy công tác bảo vệ cơ quan năm 2020Chỉ đạo_điều hànhQuyết định ban hành Nội quy công tác bảo vệ cơ quan năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/9/2020 1:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định công nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2019Khen thưởng_kỷ luậtQuyết định công nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/20/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III/2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượngTài chính - ngân sáchĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III/2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/14/2019 9:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản: Quý III-2019.PDF

1 - 30Next