Thông tin công khai - tài sản - thu nhập
 
​Toàn văn biên bản: 6. BB ket thuc cong khai TSTN.PDF
 
​Toàn văn bản: BC cog khai kk TSCĐ.pdf
 
công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018
 
Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018
 
Thông báo về việc kê khai tài sản thu nhập năm 2018
 
​Toàn văn báo cáo: BC ket qua minh bach tai san.pdfKèm theo phụ lục báo cáo: Phu luc BC kq minh bach tai san.PDF
 
công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018
 
​Toàn văn kế hoạch: KH cong khai TSTN.pdf
 
​Toàn văn thông báo: 4.1.Thong bao ke khai TSTN (CCuc).pdfDanh sách kèm theo: 4.2. DS cong khai TSTN.PDF
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III/2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượngTài chính - ngân sáchĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III/2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/14/2019 9:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản: Quý III-2019.PDF

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III/2019 của Khối Văn phòng SởTài chính - ngân sáchĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III/2019 của Khối Văn phòng Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/11/2019 9:00 AMYesĐã ban hành

​Toàn văn bản: Quý III-2019.PDF

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III/2019 của Trung tâm Khoa học và Công nghệTài chính - ngân sáchCông khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III/2019 của Trung tâm Khoa học và Công nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/10/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Quyết định thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Tân Biên, tỉnh Tây NinhChỉ đạo_điều hànhThanh tra SởQuyết định thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/26/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Hướng dẫn thực hiện quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệChỉ đạo_điều hànhVăn phòng SởHướng dẫn thực hiện quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Sở Khoa học và Công nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/26/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệTài chính - ngân sáchVăn phòng SởQuyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/22/2019 4:00 PMYesĐã ban hành

​Toàn văn quyết định: 137-QĐ-KHCN.PDF

Quyết định thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệChỉ đạo_điều hànhThanh tra SởQuyết định thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/19/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2019 của Văn Phòng Sở Khoa học và Công nghệTài chính - ngân sáchĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2019 của Văn Phòng Sở Khoa học và Công nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/12/2019 5:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản: Quý II-2019.PDF

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng/2019 của Khối Văn phòng SởTài chính - ngân sáchĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng/2019 của Khối Văn phòng Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/12/2019 9:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản: 6 tháng 2019.PDF

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượngTài chính - ngân sáchChi cục TĐCĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/10/2019 2:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản: dự toán Chi cục TĐC.PDF

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2019 của Trung tâm Khoa học và Công nghệTài chính - ngân sáchCông khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2019 của Trung tâm Khoa học và Công nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/5/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản: công khai.PDF

Quyết định thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc triển khai thực hiện Đề tài khoa học có sử dụng ngân sách nhà nướcChỉ đạo_điều hànhThanh tra SởQuyết định thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc triển khai thực hiện Đề tài khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đối tượng thanh tra: Đề tài khoa học cấp tỉnh "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị liên lạc tích hợp thông tin GPS phục vụ công tác tuần tra biên giới tỉnh Tây Ninh "
5/23/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định công bố, công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 cua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượngTài chính - ngân sáchVăn phòng SởQuyết định công bố, công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 cua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
 công bố, công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 cua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
5/10/2019 11:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn quyết định: 26-QĐ-TĐC.PDF

Quyết định về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cở sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh Chỉ đạo_điều hànhThanh tra SởQuyết định về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cở sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cở sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
5/3/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Quyết định công bố, công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Văn Phòng Sở Khoa học và Công nghệTài chính - ngân sáchVăn phòng SởQuyết định công bố, công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Văn Phòng Sở Khoa học và Công nghệ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/29/2019 3:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản:72a-QD-KHCN.PDF

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Trung tâm Thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Nay là Trung tâm Khoa học và Công  nghệ)Tài chính - ngân sáchVăn phòng SởQuyết định công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Trung tâm Thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (Nay là Trung tâm Khoa học và Công  nghệ)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/26/2019 4:00 PMYesĐã ban hành

​Toàn văn quyết định: 27-QĐ-TKC.PDF

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I/2019Tài chính - ngân sáchĐánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quí I/2019
4/7/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Văn bản liên quan:

Khối Văn phòng Sở: Quý I-2019.PDF
Trung tâm KH&CN: Bieu 3 quy I-2019.PDF


Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: "Mua máy ép hạt phân bón theo công nghệ không nhiệt"Đấu thầu mua sắm côngQuyết định về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: "Mua máy ép hạt phân bón theo công nghệ không nhiệt"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Gói thầu: "Mua máy ép hạt phân bón theo công nghệ không nhiệt (bao gồm tiền mua hệ thống trục và chế tạo, lắp đặt các bộ phận điều khiển, thân máy)" phục vụ triển khai đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh cho Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh
4/1/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Biên bản kết thúc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 Tài sản - Thu nhậpBiên bản kết thúc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/1/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn biên bản: 6. BB ket thuc cong khai TSTN.PDF

Báo cáo kiểm kê tài sản cố định Tài sản - Thu nhậpBáo cáo kiểm kê tài sản cố định /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/28/2019 4:00 PMNoĐã ban hành

​Toàn văn bản: BC cog khai kk TSCĐ.pdf

Quyết định thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Hòa Thành và thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây NinhChỉ đạo_điều hànhThanh tra SởQuyết định thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Hòa Thành và thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Hòa Thành và thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
3/28/2019 9:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn quyết định: 59-QĐ-KHCN.PDF

Thông báo kết quả lựa chọn nhà  thầu Gói thầu số 7: Thi công xây dựng (bao gồm chi phí hạng mục chung) Công trình: nâng cấp, mở rộng đầu tư trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học cho Trung tâm Thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Đấu thầu mua sắm côngThông báo kết quả lựa chọn nhà  thầu Gói thầu số 7: Thi công xây dựng (bao gồm chi phí hạng mục chung) Công trình: nâng cấp, mở rộng đầu tư trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học cho Trung tâm Thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
 nâng cấp, mở rộng đầu tư trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học cho Trung tâm Thông tin, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Tây Ninh
3/25/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

​toàn văn thông báo: 11-TB-KHCN - PNP.PDF

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, mở rộng đầu tư trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học cho Trung tâm Thông tin, ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Tây NinhĐấu thầu mua sắm côngQuyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, mở rộng đầu tư trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học cho Trung tâm Thông tin, ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Nâng cấp, mở rộng đầu tư trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học cho Trung tâm Thông tin, ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Tây Ninh
3/25/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

​Toàn văn quyết định: 57-QĐ-KHCN.PDF

Thông báo Về việc giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ năm 2019 đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượngCông tác cán bộThông báo Về việc giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ năm 2019 đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ năm 2019 đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
3/20/2019 11:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo định biên số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019Công tác cán bộThông báo định biên số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
định biên số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
3/20/2019 11:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định công nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2018Khen thưởng_kỷ luậtVăn phòng SởQuyết định công nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/20/2019 9:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ đối với tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ: Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Giáo dục, địa chỉ: xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Chỉ đạo_điều hànhTinThanh tra SởQuyết định thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ đối với tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ: Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Giáo dục, địa chỉ: xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ đối với tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ: Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Giáo dục, địa chỉ: xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
3/14/2019 9:00 AMYesĐã ban hành

​Toàn văn quyết định: QDTTra TO CHUC HOAT DONG KH.pdf

Quyết định công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây NinhTài chính - ngân sáchVăn phòng SởQuyết định công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/6/2019 5:00 PMYesĐã ban hành

​Toàn văn quyết định: 01-QĐ-TKC.PDF

Quyết định bổ nhiệm chức cho công chức Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ trực thuộc SởCông tác cán bộQuyết định bổ nhiệm chức cho công chức Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
bổ nhiệm chức cho công chức Giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ
3/5/2019 4:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định bổ nhiệm chức vụ viên chức Phó giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ trực thuộc SởCông tác cán bộQuyết định bổ nhiệm chức vụ viên chức Phó giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
bổ nhiệm chức vụ viên chức Phó giám đốc Trung tâm Khoa học và Công nghệ
3/5/2019 4:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next