Thông tin cần biết
Chủ Nhật, Ngày 08/01/2012, 15:35
Thủ tục đăng ký Sáng chế
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/01/2012
Sáng chế/ giải pháp hữu ích là sản phẩm, quy trình công nghệ, do con người tại ra chứ không phải là những gì (đã tồn tại trong thiên nhiên) được con người phát hiện ra. Thuộc tính cơ bản của sáng chế/ giải pháp hữu ích là đặc tính kỹ thuật bởi vì sáng chế/ giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật, tức là biện pháp kỹ thuật giải quyết một vấn đề.

Tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh có thể tải mẫu tờ khai tại địa chỉ website của Sở KH&CN: http://sokhcn.tayninh.gov.vn hoặc đến phòng Thông tin - Sở hữu trí tuệ_Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh (Số 211, Đường 30/4, Phường 2, Thị xã Tây Ninh) để được tư vấn hướng dẫn làm đơn.

* Đơn đăng ký

 - Tờ khai đăng ký ( Tải về mẫu tờ khai).

 - Bản mô tả sáng chế.

 - Chứng từ nộp lệ phí nộp đơn và lệ phí công bố đơn, phí thẩm định nội dung (nếu có yêu cầu thẩm định nội dung), phí phân loại sáng chế (nếu người nộp đơn không phân loại).

 - Giấy ủy quyền (nếu đơn được nộp thông qua đại diện).

 - Bản sao đơn đầu tiên nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

 

 * Nơi nộp đơn

 Cơ quan nhận đơn: Cục Sở hữu trí tuệ

  - Nộp trực tiếp tại phòng nhận đơn

  - Qua đường bưu điện (Tại Hà Nội: 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội hoặc tại Tp.HCM: 27B Nguyễn Thông, Quận 3, Tp.HCM).

* Yêu cầu đối với đơn

 - Phải đảm bảo tính thống nhất:

  + Mỗi đơn chỉ được đăng ký một sáng chế.

  + Tuy nhiên trong một đơn có thể đăng ký nhiều sáng chế thống nhất với nhau (có mối liên hệ kỹ thuật với nhau, cùng giải quyết một vấn đề kỹ thuật chung duy nhất).

 - Phải bộc lộ hoàn toàn bản chất của sáng chế:

  + Bao gồm đầy đủ các thông tin về sáng chế đến mức ăn cứ vào đó, bất kỳ người nào có trình độ trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng đều có thể thực hiện sáng chế đó.

* Cách lập bản mô tả và Bản tóm tắt sáng chế

Bản mô tả sáng chế

 - Phần mô tả:

  + Tên sáng chế.

  + Lĩnh vực sử dụng sáng chế.

  + Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế.

  + Bản chất kỹ thuật của sáng chế.

  + Mô tả vắng tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có).

  + Ví dụ thực hiện sáng chế nếu cần.

  + Những lợi ích (hiệu quả) có thể đạt được.

 - Phạm vi (yêu cầu) bảo hộ

  + Dùng để xác định phạm vị quyền Sở hữu công nghiệp đối với sáng chế.

  + Yêu cầu bảo hộ phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với phần mô tả và hình vẽ, trong đó phải làm rõ những dấu hiệu mới của giải pháp kỹ thuật cần được bảo hộ.

Bản tóm tắt sáng chế

 - Trình bày ngắn gọn (không quá 150 từ), công bố một cách vắn tắt về bản chất của sáng chế.

 - Bộc lộ những nội dung chủ yếu về bản chất của giải pháp kỹ thuật nhằm mục đích thông tin.

* Phí, Lệ phí

Để đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích,người nộp đơn phải nộp các khoản phí và lệ phí quy định (tại Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính), bao gồm các khoản sau:

TT

Các khoản phí, lệ phí

Lệ phí (đồng)

1

Lệ phí nộp đơn (cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ)

180.000 

 

- Nếu bản mô tả có trên 5 trang thì từ trang thứ 6 trở đi, phải nộp thêm cho mỗi trang 

120.000

2

Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (mỗi đơn/yêu cầu)

600.000

3

Lệ phí công bố đơn

120.000

 

- Nếu có trên 1 hình, từ hình thứ hai trở đi phải nộp thêm cho mỗi hình

60.000

4

Phí thẩm định nội dung ( cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ )

420.000

5

Phí tra cứu thông tin phục vụ việc thẩm định nội dung ( cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ )

120.000

6

Lệ phí đăng bạ Bằng độc quyền SC/GPHI

120.000

7

Lệ phí cấp Bằng độc quyền SC/GPHI

120.000

8

Lệ phí công bố Bằng độc quyền SC/GPHI

120.000

 

- Nếu có trên 1 hình, từ hình thứ hai trở đi phải nộp thêm cho mỗi hình

60.000

9

Lệ phí gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền SC/GPHI

Nộp theo từng năm với mức tăng dần


 

 

 

Lượt người xem:  Views:   340
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết