Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 01/03/2017, 15:00
Viên chức trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 của Trung tâm Thông tin, Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/03/2017 | Văn phòng Sở

​Sở Khoa học và Công nghệ thống báo viên chức trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 của Trung tâm Thông tin, Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ cụ thể:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm, sinh ngày 28/6/1992 – Trình độ Đại học chuyên ngành Công nghệ sinh học, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

- Bà Quan Hồng Vân, sinh ngày 18/02/1993 – Trình độ Đại học chuyên ngành Công nghệ sinh học, Trường Đại học Nông lâm TP.HCM

- Bà Dương Đăng Thanh, sinh ngày 16/7/1993 – Trình độ Đại học chuyên ngành Công nghệ sinh học, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

- Ông Nguyễn Minh Phát, sinh ngày 27/4/1990 – Trình độ Đại học chuyên ngành Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương, sinh ngày 01/01/1985 – Trình độ Đại học chuyên ngành Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Bán công Tôn Đức Thắng

- Bà Cao Phi Yến, sinh ngày 05/6/1984 – Trình độ Cao đẳng chuyên ngành Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM

Toàn văn quyết định:  Tải về 103-QD.PDF


Văn phòng Sở

 

Lượt người xem:  Views:   243
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết