Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 01/03/2017, 16:00
Viên chức trúng tuyển kỳ xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2016 của Trung tâm Thông tin, Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/03/2017 | Văn phòng Sở

​Sở Khoa học và Công nghệ thống báo viên chức trúng tuyển kỳ xét tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp năm 2016 của Trung tâm Thông tin, Ứng dụng tiến bộ khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ cụ thể:

- Ông Phạm Thế Anh, sinh ngày 22/9/1984 – Trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên P. HCM.

- Ông Trịnh Văn Nhì, sinh ngày 16/11/1987 – Trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học, Trường Đại học Cần Thơ.

- Ông Ham Mát, sinh ngày 30/4/1987 – Trình độ Đại học chuyên ngành Công nghệ sinh học, Trường Đại học Nông lâm TP. HCM. 

Toàn văn quyết định:  Tải về 104-QD.PDF


Văn phòng Sở


Lượt người xem:  Views:   258
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết