Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 29/03/2017, 14:00
Về việc tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/03/2017 | Phòng QLCN
Theo thông báo số 2721/TB-SHTT ngày 19/4/2017 của Cục Sở hữu trí tuệ, dự kiến trong Quý IV/2017, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tổ chức kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp (SHCN) cho các cá nhân có nhu cầu được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện SHCN theo quy định tại Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về SHCN, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 (sau đây gọi là Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN) như sau: 1. Thời gian và địa điểm tổ chức: Dự kiến vào quý IV năm 2017 tại 02 địa điểm là TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký thực tế). 2. Nội dung kiểm tra: Thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương III của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN và Quy chế Kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN ban hành theo Quyết định số 2353/QĐ-SHTT ngày 03/12/2009 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (được đăng trên website http://www.noip.gov.vn). 3. Điều kiện, thủ tục đăng ký dự kiểm tra: Những cá nhân đáp ứng đủ điều kiện quy định tại các điểm từ a đến đ khoản 2 Điều 55 của Luật Sở hữu trí tuệ và có hồ sơ đăng ký dự kiểm tra hợp lệ (theo quy định tại các Điểm 59.2 của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN) có thể dự kỳ kiểm tra. Mẫu Tờ khai đăng ký tham dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN theo mẫu 05-KTNV (phụ lục E) của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN. 4. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự kiểm tra: Từ ngày ký Thông báo ngày đến 16h30 ngày 14/7/2017 (tính theo dấu bưu điện) Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Cục Sở hữu trí tuệ (Phòng Quản lý và Phát triển hoạt động sáng tạo), 386 Nguyễn Trải, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội; Điện thoại: 024.35406541 hoặc 024.38583069 (máy lẻ 3231); Email: quanlysangtao@noip.gov.vn. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cá nhân có nhu cầu được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện SHCN trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và đăng ký tham gia. Phòng QLCN
Lượt người xem:  Views:   166
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết