Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 10/08/2017, 10:00
Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/08/2017 | Phòng QLCN

Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN là công cụ quan trọng và thiết yếu đảm bảo cho việc công khai, minh bạch trong hoạt động KH&CN và kết quả hoạt động KH&CN; xây dựng và triển khai Chính phủ điện tử. Để việc hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN nhằm cung cấp dữ liệu, thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về KH&CN, phục vụ hoạch định chính sách, lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, giáo dục và đào tạo, sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả và đẩy mạnh vai trò đóng góp quan trọng của KH&CN đối với quá trình phát triển kinh tế, ngày 28/6/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN gồm 06 Chương và 34 Điều quy định về xây dựng, quản lý khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017.

Toàn văn Thông tư  số 10/2017/TT-BKHCN :  Tải về TT 10.2017.TT-BKHCN.pdf


Phòng QLCN

Lượt người xem:  Views:   87
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết