Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 22/01/2018, 09:00
Thông báo tiếp tục tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/01/2018 | Phòng QLKH
Nhằm thực hiện kế hoạch đề ra đạt hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục thông báo đến các đơn vị, cá nhân có đủ năng lực đăng ký tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018

Ngày 19/10/2018, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số 20 về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện  nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh năm 2018. Đến nay, Sở KH&CN vẫn chưa tuyển chọn được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện chủ trì thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Nhằm thực hiện kế hoạch đề ra đạt hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục thông báo đến các đơn vị, cá nhân có đủ năng lực đăng ký tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 ( Tải về Trích lục danh mục kèm theo).

 1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn: theo mẫu quy định đăng trên website www.sokhcn.tayninh.gov.vn. Hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (mẫu B1-1-DON)  Tải về B1-1-ĐON.doc;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có);

- Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo mẫu quy định: Đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ: mẫu B1-2a-TMĐTCN  Tải về B1-2a-TMĐTCN.doc; Dự toán kinh phí đề tài theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh);

- Lý lịch hoạt động KH&CN của tổ chức chủ trì : mẫu B1-3-LLTC Tải về B1-3-LLTC.doc.

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và tham gia:mẫu B1-4-LLCN  Tải về B1-4-LLCN.doc.

- Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu: mẫu B1-5-PHNC  Tải về B1-5-PHNC.doc.

2.  Cách thức nộp hồ sơ:

 - Hồ sơ tham gia tuyển chọn: gồm 13 bộ (trong đó có 01 bộ gốc và 12 bộ sao) được niêm phong, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh trong giờ hành chính hoặc gửi theo đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh theo địa chỉ:

Phòng Quản lý Khoa học - Sở KH&CN Tây Ninh

                   Số 211, đường 30/4, phường II, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

                   ĐT: 0276.3825849;     Email: qlkhtayninh@gmail.com

Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh năm 2018; Tên đề tài; Tên, địa chỉ đơn vị tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện đề tài; Họ và tên của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài và danh sách những người tham gia chính thực hiện; Danh mục tài liệu, văn bản có trong hồ sơ.

 - Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 29/3/2018, theo dấu công văn đến của Văn thư Sở KH&CN hoặc dấu bưu điện. Hồ sơ nhận được sau thời hạn trên sẽ không được tham gia tuyển chọn.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học để được hướng dẫn cụ thể. Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

Thông báo kèm theo:  Tải về TB-+tuyenchon-giaotructiep+NVKHCN+2-2018_Signed.pdf

Trích lục danh mục:  Tải về Trich+luc+DANHMUC+2018+(tuyenchon).pdf


Lượt người xem:  Views:   194
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết