Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 12/04/2018, 16:00
Thông tin về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/04/2018 | Phòng QLKH
  1. THÔNG TIN CHUNG

- Tên nhiêm vụ: "Tăng cường hiệu quả quá trình ủ phân hữu cơ vi sinh và nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra tại Công ty cổ phần Môi trường Tây Ninh"

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ: Công ty cổ phần Công nghệ môi trường Tây Ninh

- Lĩnh vực khoa học và công nghệ: lĩnh vực khoa học nông nghiệp

- Dự kiến những tác động chính của kết quả thực hiện nhiệm vụ:

+ Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan:

Làm sáng tỏ những khó khăn thách thức trong việc sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ rác thải sinh hoạt tại Việt Nam; Kết quả của nhiệm vụ góp phần vào công cuộc ứng dụng các tiến bộ của công nghệ sinh học vào đời sống sản xuất, đặc biệt là tại các địa phương mà nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào phát triển nông nghiệp như Tây Ninh; Góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương; Góp phần thúc đẩy chủ trương liên kết hợp tác các Trường đại học với Doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất.

+ Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu:

Nâng cao công suất xử lý rác thải sinh hoạt. Việc cải tiến quy trình công nghệ tại Nhà máy rút ngắn được thời gian ủ khoảng 25%  (Trước kia thời gian ủ từ 65-75 ngày, so với quy trình ủ hiện nay khoảng 50 ngày). Việc rút ngắn thời gian ủ phân góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra tại công ty.

Kết quả của nhiệm vụ góp phần trực tiếp vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm phân hữu cơ vi sinh khi thành phần vi sinh vật có ích được nâng cao đáng kể, đa dạng hóa sản phẩm. Chất lượng phân hữu cơ vi sinh được tạo ra hiện nay của Nhà máy đạt yêu cầu kĩ thuật do Bộ NN & PTNN quy định.

+ Đối với kinh tế - xã hội và môi trường:

Cung cấp nguồn phân bón hữu cơ vi sinh tại địa phương phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý rác thải sinh hoạt cho tỉnh Tây Ninh.

2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH DỰ KIẾN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ

  - Thời gian: dự kiến ngày 24 tháng 4 năm 2018.

  - Điạ điểm: Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh.

Lượt người xem:  Views:   124
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết