Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 15/11/2018, 22:00
Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/11/2018
cải cách hành chính năm 2018

​toàn văn báo cáo:  Tải về BC CCHC 2018.pdf

phụ lục báo cáo:  Tải về Phu luc BC CCHC 2018.pdf

Lượt người xem:  Views:   42
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết