Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 25/06/2019, 14:00
Tuyên truyền pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/06/2019 | Thanh tra Sở
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Viết tắt: Luật THTK, CLP), Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành, các Chương trình, Kế hoạch phổ biến pháp luật về THTK, CLP của Trung ương, của tỉnh, của ngành.
Các văn bản tuyên tuyền pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

1. Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh:
2. Quyết định ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019:
3. Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019:
4. Thông tư quy định tiêu chí đáng giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên:
5. Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:
Tài liệu các văn bản:  Tải về Tai lieu tuyen truyen.rar
 
Lượt người xem:  Views:   1441
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết