Thông tin cần biết
Thứ 5, Ngày 18/07/2019, 14:00
Thông báo Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/07/2019 | Phòng QLCN
Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Tây Ninh xin trân trọng Thông báo mời Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có các công trình khoa học công nghệ đang được thực hiện tại đơn vị có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng. Đồng thời triển khai thông báo đến các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học do Quý cơ quan, đơn vị quản lý đáp ứng các tiêu chí theo Quy chế quy định đăng ký tham gia Giải thưởng.

Thực hiện Công văn số 3792/VP-VHXH ngày 28/6/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2019 (Giải thưởng).     

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Tây Ninh xin trân trọng Thông báo mời Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có các công trình khoa học công nghệ đang được thực hiện tại đơn vị có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng. Đồng thời triển khai thông báo đến các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học do Quý cơ quan, đơn vị quản lý đáp ứng các tiêu chí theo Quy chế quy định đăng ký tham gia Giải thưởng.

 - Đối tượng tham gia Giải thưởng: là các tác giả là công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài; người nước ngoài đang lao động, học tập, công tác tại Việt Nam có các công trình khoa học - công nghệ được nghiên cứu, áp dụng trên lãnh thổ Việt Nam trong phạm vi 5 năm trở lại đây tính đến thời điểm cuối cùng nhận hồ sơ; các tổ chức và cá nhân có liên quan.

  - Giải thưởng được xét thuộc các lĩnh vực:

     1. Công nghệ Thông tin, Điện tử và Viễn thông;

     2. Cơ khí và Tự động hóa;

     3. Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống;

     4. Công nghệ Vật liệu;

     5. Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên;

     6. Công nghệ Tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

Hồ sơ đăng ký tham gia nộp về Sở KH&CN trước ngày 01/10/2010 theo địa chỉ:

Phòng Quản lý Chuyên ngành

Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh

Số 211 đường 30/4, khu phố 2, phường II, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

ĐT: 0276.3824425; Fax: 0276.3827654; Email: pqlcntayninh@gmail.com

Các thông tin liên quan về Giải thưởng Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2019 xin tải file tại đây:

CV462/KHCN-CN:  Tải về CV462_GiaithuongsangtaoKHCN_2019.pdf 

Tải về Quy chế Giải thưởng Tải về Quy che Giai thuong.PDF

Tải về Đơn đăng ký:  Tải về Don dang ky.docx

Lượt người xem:  Views:   1742
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết