Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 27/09/2019, 16:00
Thông báo chức năng kiểm xạ, kiểm định thiết bị X quang y tế, đánh giá an toàn bức xạ của Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/09/2019
Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh đã được Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân cấp Giấy đăng ký số 32/2019/ĐK/ATBXHN ngày 06 tháng 9 năm 2019 về việc cấp giấy phép hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

​Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh tại Quyết định số 39/QĐ-KHCN ngày 15/02/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ (Trong đó, có chức năng thực hiện dịch vụ cung cấp, đọc liều chiếu xạ cá nhân; kiểm định thiết bị X-quang y tế, đánh giá an toàn bức xạ; tư vấn, phối hợp đào tạo an toàn bức xạ)

Hiện nay, Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh đã được Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân cấp Giấy đăng ký số 32/2019/ĐK/ATBXHN ngày 06 tháng 9 năm 2019 về việc cấp giấy phép hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh thông báo đến các đơn vị sử dụng X-quang trong chẩn đoán và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết để thuận tiện trong việc liên hệ.

Toàn văn thông báo:  Tải về 3445.PDF


Văn Phòng

Lượt người xem:  Views:   1924
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết