Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 28/04/2020, 16:00
đề xuất công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/04/2020

Căn cứ Quy chế tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" ban hành kèm theo Quyết định số 861/QĐ-MTTW-BTT ngày 27/5/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 1157/BKHCN-ĐP ngày 24/4/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc lựa chọn, giới thiệu công trình, giải pháp khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020,

Để có cơ sở tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, tuyển chọn 03 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh để công bố trong "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" năm 2020. Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Tây Ninh, Tỉnh đoàn Tây Ninh, các Hội: Liên hiệp Phụ nữ; Nông dân; Cựu chiến binh; Doanh nghiệp; Doanh nghiệp trẻ tỉnh Tây Ninh tuyển chọn, đề xuất công trình, giải pháp sáng tạo trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật đã đạt giải tại các cuộc thi do Bộ, ngành, các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức từ ngày 01/01/2018 đến nay (không xét các công trình, giải pháp đã công bố trên Sách vàng Sáng tạo Việt Nam các năm 2018, 2019) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp.

Hồ sơ đề nghị gồm có:

1. Báo cáo tóm tắt công trình sáng tạo khoa học và công nghệ đăng ký đề nghị tuyển chọn, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 (Biểu mẫu kèm theo).

2. Ảnh chân dung của tác giả (nhóm tác giả), kích thước 9cm x 12cm (bản cứng và bản mềm).

3. Ảnh sơ đồ thiết kế kỹ thuật (nếu có), (bản cứng và bản mềm).

4. Video clip về công trình, giải pháp (nếu có), (bản cứng và bản mềm).

5. Bản sao giấy chứng nhận giải thưởng.

Thông tin liên hệ:

Phòng Quản lý Chuyên ngành - Sở Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 211 Đường 30/4, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276 382 4425                           

Công văn, hồ sơ đề xuất xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 10/6/2020 (bản mềm gửi qua email: pqlcntayninh@gmail.com). Sau thời hạn nêu trên Quý cơ quan, đơn vị không có Công văn phản hồi xem như không có đề xuất công trình, giải pháp sáng tạo.

Sở khoa học và Công nghệ rất mong được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị.

Phụ lục Mẫu báo cáo:  Tải về PL_Mau bao cao tom tat SVSTVN.doc

Các văn bản liên quan kèm theo: 

Tải về Cong van Bo KHCN.PDF

Tải về Quy dinh tuyen chon.PDF


Lượt người xem:  Views:   1900
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết