Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 13/05/2020, 16:00
Hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/05/2020

​Trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân

Toàn văn thông báo:  Tải về CV5360_Cuc SHTT.PDF 

Lượt người xem:  Views:   2408
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Tin liên quan

Từ khóa

Audio

Tin liên quan

Từ khóa

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Thông tin cần biết