Thông tin cần biết
 
Bluezone - Ứng dụng cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19
 
Hướng dẫn quy trình thanh toán trực tuyến Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh
 
Trung tâm giao dịch Việt Hàn được thành lập nhằm hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp và startup của 02 nước Việt Nam và Hàn Quốc. Trung tâm do Chính phủ Hàn Quốc cùng phối hợp với Saigon Innovation Hub (SiHub) thiết lập, trụ sở đặt tại 273 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM.
 
Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ
 
Cuộc thi Sáng tạo với chủ đề “Ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông” năm 2020 được phối hợp tổ chức bởi Cục Công tác phía Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
​Với Mục tiêu nâng cao nhận thức của xã hội, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân (sau đây viết tắt là tổ chức, cá nhân) trên địa bàn tỉnh về truy xuất nguồn gốc thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo cho các bên liên quan; hỗ trợ, khuyến khích tổ chức, cá nhân chủ động áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa ...
 
​Trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhânToàn văn thông báo: CV5360_Cuc SHTT.PDF