Thông tin cần biết - Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp
 
Triển lãm Tư vấn Việt Nam - Hàn Quốc năm 2014 được diễn ra từ ngày 26 tới ngày 28/11/2014. Triển lãm có sự tham gia của 15 công ty tư vấn hàng đầu đến từ Hàn Quốc. Với các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm, các công ty tư vấn Hàn Quốc sẽ trực tiếp tư vấn trong thời gian diễn ra Triễn lãm và sẵn sàng tư vấn miễn phí tại các doanh nghiệp tham gia Triễn lãm. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến ...