Thông tin cần biết - Thông báo
 
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh nội dung Công văn số 3467/BKHCN-TCCB ngày 19/10/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ để Quý đơn vị nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện chọn cử công chức, viên chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, nhóm nghiên cứu tại đơn vị mình đăng ký tham gia đề án.
 
Nhằm giúp các doanh nghiệp/tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện đúng theo lộ trình chuyển đổi mặt hàng xăng E5 RON 92, đảm bảo từ ngày 01/01/2018 chỉ kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95. Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Tây Ninh đề nghị các doanh nghiệp/tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ và chuẩn bị đầy đủ về cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật
 
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia chợ công nghệ và thiết bị chế biến thực phẩm năm 2017 tại Tp. Hồ Chí Minh
 
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cá nhân có nhu cầu được cấp giấy chứng nhận giám định sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và đăng ký tham gia.
 
​Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các đơn vị, cá nhân có đủ năng lực đăng ký tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 (Trích lục danh mục kèm theo).1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn: theo mẫu quy định đăng trên website www.sokhcn.tayninh.gov.vn. Hồ sơ gồm:- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ...
 
Để kịp thời tiếp thu xử lý các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về tinh thần trách nhiệm, đạo đức, văn hóa giao tiếp trong thực thi nhiệm vụ, Công vụ
 
Nhằm nâng cao năng lực cho các nhà khoa học, các nhà sáng chế, doanh  nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực thương mại hóa kết quả  nghiên cứu, đặc biệt là các giải pháp sáng tạo có ý nghĩa thực tiễn đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội cho đật nước. Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh kính mời các nhà khoa học, các nhà sáng chế, doanh nghiệp khởi nghiệp quan tâm đăng ký, nộp hồ sơ ...
 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN là công cụ quan trọng và thiết yếu đảm bảo cho việc công khai, minh bạch trong hoạt động KH&CN và kết quả hoạt động KH&CN; xây dựng và triển khai Chính phủ điện tử. Để việc hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN nhằm cung cấp dữ liệu, thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về KH&CN, phục vụ hoạch định chính sách, lãnh đạo, quản lý, nghiên ...
 
Theo Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh về việc công bố, công khai danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh về việc công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 
Nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có nhu cầu bổ sung kiến thức khoa học, tìm hiểu, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học