Thông tin cần biết - Thông báo
 
Nhằm đưa nhanh các thành tựu khoa học và công nghệ, công nghệ mới, tiên tiến vào thực tiễn sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các sản phẩm theo chuỗi giá trị. Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) dự kiến triển khai chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ với đối tác US-ASIA Link (USAL) – Hoa Kỳ
 
Sở Khoa học và Công nghệ khuyến cáo các cơ sở may, kinh doanh quần áo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, khi kinh doanh quần áo có nhãn hiệu giống với sản phẩm của Hộ Kinh doanh Sơn Lan
 
Nhằm thực hiện kế hoạch đề ra đạt hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục thông báo đến các đơn vị, cá nhân có đủ năng lực đăng ký tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018
 
Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh thông báo lịch tiếp công dân của bà Phạm Thị Lan Hương – Giám đốc trong năm 2018, mỗi tháng 01 ngày
 
Nhằm xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2019 phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giải quyết những vấn đề cấp thiết của ngành và địa phương, nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN vào thực tiễn.
 
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh nội dung Công văn số 3467/BKHCN-TCCB ngày 19/10/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ để Quý đơn vị nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện chọn cử công chức, viên chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, nhóm nghiên cứu tại đơn vị mình đăng ký tham gia đề án.
 
Nhằm giúp các doanh nghiệp/tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện đúng theo lộ trình chuyển đổi mặt hàng xăng E5 RON 92, đảm bảo từ ngày 01/01/2018 chỉ kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95. Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Tây Ninh đề nghị các doanh nghiệp/tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ và chuẩn bị đầy đủ về cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật
 
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia chợ công nghệ và thiết bị chế biến thực phẩm năm 2017 tại Tp. Hồ Chí Minh
 
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cá nhân có nhu cầu được cấp giấy chứng nhận giám định sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và đăng ký tham gia.
 
​Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các đơn vị, cá nhân có đủ năng lực đăng ký tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 (Trích lục danh mục kèm theo).1. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn: theo mẫu quy định đăng trên website www.sokhcn.tayninh.gov.vn. Hồ sơ gồm:- Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ...