Thông tin cần biết - Thông báo
 
Cuộc thi Sáng tạo với chủ đề “Ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông” năm 2020 được phối hợp tổ chức bởi Cục Công tác phía Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
​Với Mục tiêu nâng cao nhận thức của xã hội, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân (sau đây viết tắt là tổ chức, cá nhân) trên địa bàn tỉnh về truy xuất nguồn gốc thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo cho các bên liên quan; hỗ trợ, khuyến khích tổ chức, cá nhân chủ động áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa ...
 
​Trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhânToàn văn thông báo: CV5360_Cuc SHTT.PDF 
 
Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2020 (CiC 2020) với chủ đề “Đổi mới sáng tạo – Thách thức thị trường”
 
​Căn cứ Quy chế tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" ban hành kèm theo Quyết định số 861/QĐ-MTTW-BTT ngày 27/5/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;Căn cứ Công văn số 1157/BKHCN-ĐP ngày 24/4/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc lựa chọn, giới thiệu công trình, giải pháp khoa học và công nghệ để công bố trong Sách ...
 
​Toàn văn đề cương: DC Tuyen truyen Gio to Hung Vuong (10.3).pdf
 
Chủ đề Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020: “Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh”
 
Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh đã được Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân cấp Giấy đăng ký số 32/2019/ĐK/ATBXHN ngày 06 tháng 9 năm 2019 về việc cấp giấy phép hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử