Thông tin cần biết - Thông tin tuyên truyền văn bản pháp luật của ngành
 
​1. Nghị định 63/2019/NĐ-CP Quy định xử phát vi phạm hành chính ​trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước ( gồm 6 chương, 67 điều hiệu lực từ 01/9/2019)2. Thông tư 05/2019/TT-BKHCN, ngày 26/6/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của NĐ 43/2017/NĐ-CP, ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa ( gồm 3 chương, ...
 
​- Trình chiếu Video Clip Nhận diện sự thật: Nhận diện những thủ đoạn xuyên tạc cuộc đấu tranh PCTN.- Tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10), ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Ngày Hội Nông dân Việt Nam (14/10), Ngày Dân vận của cả nước (15/10), Ngày truyền thống Hội Thanh niên Việt Nam (15/10), Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10).- Sinh ...
 
​- Tuyên truyền tài liệu kỷ niêm 74 năm ngày Quốc khánh (02/9), câu chuyện  về Bác Hồ mặc ngày 02/9/1945 (chi đoàn).- Tuyên truyền công văn số 1801/19-NCPC, ngày 23/8/2019 tổ chức các hoạt động hưởng ứng " Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy".- Thực hiện kế hoạch số 1588 V/v tổ chức tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của HCM (1969-2019).Phòng chống tiên tai 2018, nhiệm vụ ...
 
​- Tuyên truyền tài liệu kỷ niệm 74 năm ngày Cách Mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chũ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019).- Sinh hoạt mẫu chuyện Hồ Chí Minh:" Bác Hồ với Nhân dân".- Luật phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018.- Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 01/7/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp ...
 
​1. Tuyên truyền tài liệu kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019)2. Sinh hoạt mẫu chuyện HCM: Tấm lòng của Bác với thương binh liệt sĩ3. Thông tin về cách thực nộp hồ sơ trực tuyến trên zalo, dịch vụ công4. Tuyên truyền tài liệu kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam5. Trình chiếu video nhận diện những thông tin giả mạo trên không gian mạng6. Thông tư số ...
 
​1. Tuyên truyền Kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng hành động vị môi trường hướng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh năm 20192. Tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí toàn Quốc Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí lần thứ 23. Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 ngày 07/5/2019 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của ...
 
​1. Tuyên truyền tài liệu Kỷ niệm: ý nghĩa ngày 30/4 Miền nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước; Lịch sử và ý nghĩa ngày Quốc tế lao động 1/5; ý nghĩa to lớn của chiến thắng vĩ  đaoị Điện Biên Phủ (7/5); Chiến tháng Chủ nghĩa Mát xít (9/5); ý nghĩa lịch sử ngày KHCN Việt Nam 18/5; Kỷ niệm ngày 19/5.2. Sinh hoạt mẫu chuyện HCM: Câu chuyện Bác bỏ thuốc lá3. Luật bảo vệ Bí mật ...
 
​1. Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931-26/3/2019); Kỷ niệm 84 năm Ngày truyền thoonga Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935-28/3/2019); Lễ Hội truyền thống Giỗ tổ Hùng Vuowg 10/3 Âm lịch; Ngày Sở hữu trí tuệ 26/4; Ý nghĩa ngày 30/4 Miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước.2. Sinh hoạt mẫu chuyện HCM: Chiếc áo ấm - bài học về sự chăm lo của Bác3. ...
 
​1. Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018 có hiệu lực ngày 01/01/20192. Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2018 có hiệu lực ngày 01/7/20193. Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng của Ban Bí thư Trung Đảng (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân ...
 
1. Tuyên truyền Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019)2. Sinh hoạt mẩu chuyện HCM Hai bàn tay - dám nghỉ dám làm3. Triển khai Nghị quyết TW84. Học tập chuyên đề đạo đức HCM năm 20195. Chỉ thi số 34/CT-TTg ngày 28/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ v/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 vui chơi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.6. ...