Thông tin cần biết - Tuyên truyền đại hội đảng
 
Thực hiện Công văn số 634/ĐĐBQH ngày 28/4/2020 của Đoàn ĐBQH về việc đăng tải thông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn thế giới, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh không tổ chức tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Để cử tri trên địa bàn tỉnh nắm thông tin, đề xuất kiến nghị đối với công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cũng như tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương. Sở Khoa học và Công nghệ đăng tải thông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV như sau:
 
​Câu hỏi: Cau hoi tim hieu phap luat thang 02.docx
 
​Câu hỏi: Cau hoi Cuoc thi PL thang 01.2020.docx
 
​Đề nghị CBCCVC&NLĐ tham gia Cuộc thi tìm hiểu “60 năm Chiến thắng Tua Hai” ở địa chỉ http://www.60namtuahai.tayninh.gov.vnĐề cương tuyên truyền:  
 
​Toàn văn KH: KH to chuc cac cuoc thi tim hieu PL hang thang.pdf