Thông tin cần biết - công bố hợp quy
 
​Ngày 02/11/2016 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 101/DT ngày 10/10/2016 của Doanh nghiệp Tư nhân Đức Thịnh, địa chỉ: Số 56, Quốc lộ 22, ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.Cho sản phẩm: THÉP CỐT BÊ TÔNG - THÉP THANH VẰN- Mác thép: CB300-V- Đường kính danh nghĩa d: 12mm, ...
 
​Ngày 02/11/2016 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 0210/PH ngày 13/10/2016 của Doanh nghiệp Tư nhân Phước Hậu, địa chỉ: Ô Bàu Tre,  ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.Cho sản phẩm: THÉP CỐT BÊ TÔNG - THÉP THANH VẰN- Mác thép: CB300-V- Đường kính danh ...