Thông tin cần biết - thông tin tuyên truyền
 
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công của tỉnh Tây Ninh
 
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
 
cách thức nộp hồ sơ trực tuyến qua dịch vụ công
 
tăng cường sử dụng công báo điện tử của Chính phủ, tỉnh Tây Ninh để thực hiện chủ trương cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử theo Nghị quyết 01/NQ-CP.
 
​Hiện nay VNPost nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực trong đó có lĩnh vực khoa học và công nghệ.Theo đó người dân chỉ cần đến điểm giao dịch bưu điện gần nhất để nộp hồ sơ và đăng ký nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo địa chỉ yêu cầu.Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết.Mọi thông tin chi tiết ...
 
Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội về việc cảnh báo chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giảCông văn kèm theo: CVso74.pdf
 
​Ngày 11/01/2017 UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 58/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017Toàn văn Quyết định: 58qd.PDFVăn phòng Sở
 
​Ngày 11/01/2017 UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2017 thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây NinhToàn văn Quyết định: 59qd.PDFVăn phòng Sở
 
​Ngày 15/12/2016 UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 3205/QĐ-UBND về việc Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây NinhToàn văn Quyết định: 3205.PDFVăn phòng Sở
 
​Kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015: 2300.pdf