Thông tin cần biết
 
​Với Mục tiêu nâng cao nhận thức của xã hội, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân (sau đây viết tắt là tổ chức, cá nhân) trên địa bàn tỉnh về truy xuất nguồn gốc thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo cho các bên liên quan; hỗ trợ, khuyến khích tổ chức, cá nhân chủ động áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa ...
 
​Trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhânToàn văn thông báo: CV5360_Cuc SHTT.PDF 
 
Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2020 (CiC 2020) với chủ đề “Đổi mới sáng tạo – Thách thức thị trường”
 
Thực hiện Công văn số 634/ĐĐBQH ngày 28/4/2020 của Đoàn ĐBQH về việc đăng tải thông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn thế giới, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh không tổ chức tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Để cử tri trên địa bàn tỉnh nắm thông tin, đề xuất kiến nghị đối với công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cũng như tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương. Sở Khoa học và Công nghệ đăng tải thông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV như sau:
 
​Căn cứ Quy chế tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" ban hành kèm theo Quyết định số 861/QĐ-MTTW-BTT ngày 27/5/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;Căn cứ Công văn số 1157/BKHCN-ĐP ngày 24/4/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc lựa chọn, giới thiệu công trình, giải pháp khoa học và công nghệ để công bố trong Sách ...
 
​Thể lệ cuộc thi:The le thi tim hieu PL T5.docCâu hỏi: Cau hoi thi tim hieu PL T5.doc
 
​Toàn văn đề cương: DC Tuyen truyen Gio to Hung Vuong (10.3).pdf
 
Dịch vụ công trực tuyến, an toàn - tiện lợi
 
Chủ đề Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020: “Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh”