Thông tin cần biết
 
Ngày 28/11/2012 Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại (VINEXAD) tổ chức “Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 10 tại thành phố Hồ Chí Minh – VIETNAM EXPO 2012 in HoChiMinh City”.
 
  Thời gian   Nội dung công việc   Địa điểm   Người thực hiện   Thứ 2 19/11 ...
 
    Thời gian   Nội dung công việc   Địa điểm   Người thực hiện   Thứ 2 12/11 ...
 
Thực hiện Quyết định 41/2012/QĐ-UBND ngày 29/8/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh về “Ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2012-2015” . Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kính doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và đăng ký tham gia chương trình:
 
Ngày 05/9/2012, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tây Ninh có công bố sản phẩm hàng hóa không đạt chất lượng. Cụ thể như sau:
 
Ngày 27/8/2012, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức buổi trao Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm cho ông Huỳnh Văn Nghiệp – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
 
Thực hiện Quyết định số 144/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia; Căn cứ Quyết định số 1154/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Triển khai Điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2012;
 
Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ký ban hành Quyết định số 4015/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2011 về việc Phê duyệt nhiệm vụ hỗ trợ kinh phí cho việc đăng ký bảo hộ địa danh dùng cho đặc sản tại nước ngoài thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 – 2015.
 
Căn cứ Chỉ thị số 3595/CT-BKHCN ngày 22/11/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thống kê khoa học công nghệ. Ngày 02/7/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư Số 05/2010/TT-BKHCN Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ.
 
Tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh có thể tải mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu tại đây hoặc đến phòng Quản lý Chuyên ngành_Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh (Số 211, Đường 30/4, Phường 2, thành phố Tây Ninh) để được cung cấp tờ khai đăng ký nhãn hiệu, tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu.