Thông tin cần biết
 
Dự án được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới và triển khai thống nhất cho một số tỉnh thành trong nước, trong đó có tỉnh Tây Ninh
 
​Kỷ yếu được chia làm 6 phần:Phần I: Lĩnh vực Khoa học và xã hội  Ky yeu KHCN (trang 3- trang 24).pdfPhần II: Lĩnh vực Khoa học Nhân văn Ky yeu KHCN (trang 25- trang 56).pdfPhần III: Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên Ky yeu KHCN (trang 57- trang 64).pdfPhần IV: Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Ky yeu KHCN (trang 65- trang 82).pdfPhần V: Lĩnh vực Khoa ...
 
Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Tây Ninh xin trân trọng Thông báo mời Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có các công trình khoa học công nghệ đang được thực hiện tại đơn vị có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng. Đồng thời triển khai thông báo đến các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học do Quý cơ quan, đơn vị quản lý đáp ứng các tiêu chí theo Quy chế quy định đăng ký tham gia Giải thưởng.
 
​Toàn văn quyết định: 1192.qd.signed.pdf
 
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (Viết tắt: Luật THTK, CLP), Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành, các Chương trình, Kế hoạch phổ biến pháp luật về THTK, CLP của Trung ương, của tỉnh, của ngành.
 
​1. Tuyên truyền tài liệu kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019)2. Sinh hoạt mẫu chuyện HCM: Tấm lòng của Bác với thương binh liệt sĩ3. Thông tin về cách thực nộp hồ sơ trực tuyến trên zalo, dịch vụ công4. Tuyên truyền tài liệu kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam5. Trình chiếu video nhận diện những thông tin giả mạo trên không gian mạng6. Thông tư số ...
 
nhằm mục đích trưng bày, giới thiệu các công nghệ và thiết bị, mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp đến từ 12 Quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tạo cơ hội cho các tổ chức, cá nhân, cơ sở nông nghiệp tiếp cận trực tiếp với công nghệ mới; Hỗ trợ thương mại hóa các sáng chế, kết quả nghiên cứu của các địa phương thông qua hoạt đông quảng bá các sáng tạo công nghệ áp dụng vào sản xuất nông nghệp do tổ chức, cá nhân sáng chế
 
cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam.
 
​1. Tuyên truyền Kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng hành động vị môi trường hướng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày quốc tế Đa dạng sinh năm 20192. Tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí toàn Quốc Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí lần thứ 23. Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 ngày 07/5/2019 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của ...