Thông tin cần biết
 
Căn cứ Kế hoạch số 2582/KH-UBND ngày 22/10/2018 củaUBND tỉnh Tây Ninh về việc Triển khai giai đoạn 02 của Trung tâm hành chính công. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kể từ ngày 01/11/2018, 06 thủ tục hành chính (danh mục kèm theo) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ(được công bố tại Quyết định số 1409/QĐ-UBND tỉnh ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh) sẽ được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công Tây Ninh, địa chỉ: 83 Phạm Tung, Khu phố 1, Phường 3, Thành phố Tây Ninh; điện thoại: 02763922009. Đối với trường hợp hồ sơ nộp trước ngày 01/11/2018, tổ chức, cá nhân vẫn đến nhận kết quả tại Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh. Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh thông báo đến tổ chức, cá nhân được biết để liên hệ thực hiện.
 
​Căn cứ Công văn số 2651/BKHCN-SHTT ngày 27/8/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi sáng chế năm 2018.Nhằm khuyến khích các hoạt động sáng tạo, tạo ra các công nghệ, giải pháp kỹ thuật mới, có tính ứng dụng rộng rãi, dễ dàng và tiết kiệm chi phí để đáp ứng các nhu cầu thiết thực của cuộc sống, góp phần vào sự phát triển của kinh tế - xã hội của đất nước, Bộ Khoa học ...
 
phòng, chống tham nhũng quý III năm 2018
 
phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018
 
​1. Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018 được thực hiện theo Quyết định số 1792/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.2. Các mẫu phiếu điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2018:a) Phiếu 01/NCPT-VNC/2018 (pdf; word): Phiếu thu thập thông tin NC&PT dành cho Viện nghiên ...
 
​DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ "BÀ ĐEN" DÙNG CHO SẢN PHẨM MÃNG CẦU  STTTên tổ chức, cá nhânNguồn gốc sản phẩm Giấy chứng nhận quyền sử dụng CDĐL1Hộ sản xuất mãng cầu Huỳnh Biển Chiêu. Địa chỉ: Ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh.Điện thoại: 0918136260.- Địa điểm sản xuất: xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh;- Diện ...
 
​Toàn văn Công văn triển khai: 1435.ub.PDF
 
phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018
 
phòng, chống tham nhũng quý III năm 2018
 
​Toàn văn Báo cáo: BC PCTN-QUY II- 2018_Signed.pdf