Hoạt Động KHCN
Thứ 4, Ngày 20/05/2015, 14:20
Mời tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ năm 2015
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/05/2015
Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ năm 2015 để Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xác lập, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước

Thực hiện Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 29/8/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh về “Ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tu​ệ giai đoạn 2012 - 20​15”;

 Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ năm 2015 để Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân xác lập, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước; hồ sơ và kinh phí đăng ký bảo hộ quyền; Tham gia các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp về vai trò quyền lợi của sở hữu trí tuệ trong giai đoạn hội nhập,....
Đối tượng tham dự Chương trình: các tổ chức, cá nhân, cơ sở, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đang hoạt động tên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 
Thời gian thực hiện: Ngày 01/5/2015 và kết thúc ngày 31/12/2015.
Các tổ chức cá nhân có nhu cầu thông tin chi tiết về Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tu​ệ giai đoạn 2012 - 20​15 và đăng ký tham gia Chương trình xin liên hệ theo địa chỉ:
Phòng Thông tin – Sở hữu trí tuệ (Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh)
Số 211 đường 30/4, khu phố 2, phường 2, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
ĐT: 066.3824425; Fax: 066.3827654
 
Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo.
Lượt người xem:  Views:   1470
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Từ khóa

Audio

Audio

Từ khóa

Phân loại

TinLienQuan

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hoạt Động KHCN