Hoạt Động KHCN
Thứ 5, Ngày 27/03/2014, 14:00
Sở Khoa học và Công nghệ khảo sát nhu cầu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong xây dựng nông thôn mới
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/03/2014
Sở KH&CN với nhiệm vụ được giao là triển khai hoạt động KH&CN tại các huyện, thành phố, trong đó có hoạt động chuyển giao ứng dụng tiến bộ KH&CN vào kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

 

Tại Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) không được phân công “Chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống” phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại các xã điểm.

Tuy nhiên, Sở KH&CN với nhiệm vụ được giao là triển khai hoạt động KH&CN tại các huyện, thành phố, trong đó có hoạt động chuyển giao ứng dụng tiến bộ KH&CN vào kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Ngày 19, 20 và 21 tháng 3 năm 2014, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành khảo sát thực tế nhu cầu triển khai ứng dụng tiến bộ KH&CN cho các xã điểm xây dựng nông thôn mới tại 03 huyện Dương Minh Châu, Tân Biên, Tân Châu.

Qua các buổi làm việc, đoàn đã nghe đại diện lãnh đạo UBND các xã báo cáo thực trạng ứng dụng tến bộ KH&CN vào xây dựng nông mới thời gian qua và đề xuất nhu cầu của địa phương về lĩnh vực. Nhìn chung, các xã điểm chưa đạt ở chỉ tiêu 17.1 của tiêu chí 17 Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới: 50% số hộ sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn quốc gia (QCVN:02:2002/BYT về chất lượng nước sinh hoạt do Bộ Y tế ban hành). Mặc dù, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai các mô hình cấp nước cho các khu vực tập trung dân cư, song tại một số khu vực ấp, hộ dân xa trục đường chính khó có thể tiếp cận được nguồn nước cấp, nhiều hộ sử dụng nước nhiễm phèn sắt vượt tiêu chuẩn cho phép.

Ngoài ra, các xã cũng đề xuất nhu cầu ứng dụng tiến bộ KH&CN trong chăn nuôi, trồng trọt để mang lại hiệu quả kinh tế cao, hạn chế ô nhiễm môi trường,…

Kết thúc đợt khảo sát, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổng hợp nhu cầu các xã điểm, giao nhiệm vụ các phòng, đơn vị phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng đề nghị UBND các huyện triển khai các mô hình chuyển giao ứng dụng tiến bộ KH&CN cho các xã điểm nhằm hoàn thành tốt lộ trình xây dựng nông thôn mới ở Tây Ninh./.


Phòng Quản lý KH&CN Cở sở

Lượt người xem:  Views:   333
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Từ khóa

Audio

Audio

Từ khóa

Phân loại

TinLienQuan

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hoạt Động KHCN