Hoạt Động KHCN
Thứ 5, Ngày 22/12/2016, 09:00
góp ý dự thảo Chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020”
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/12/2016 | Phòng QLCN

Kính gửi:

                             - Sở, ban ngành

                             - UBND các huyện, thành phố

                             - Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Nhằm tạo cơ chế khuyến khích cho các doanh nghiệp địa phương ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát huy tài sản trí tuệ để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, trong năm 2012 Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành "Quy định hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2015" (Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND ngày 11/12/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh) và "Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2012-2015" (Quyết định số 41/2012 /QĐ-UBND ngày 29/08/2012). Tuy nhiên qua 03 năm triển khai thực hiện, "Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ" chưa đáp ứng mục tiêu đề ra do mức kinh phí hỗ trợ tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình còn thấp chưa đủ sức vận động và khuyến khích tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia; "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh" không đem lại kết quả do Nội dung quy định hỗ trợ không phù hợp với chế độ quản lý thực tế và trình độ công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp tại địa phương, làm cho doanh nghiệp có dự án cải tiến, đổi mới công nghệ sản xuất khó đáp ứng các điều kiện và e ngại tham gia.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trí phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp tục ban hành quy định "Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ giai đoạn 2016-2020", Sở Khoa học và Công nghệ đã dự thảo Chương trình "Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020".

Dự thảo chương trình "Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020" gồm 09 phần: (1) Sự cần thiết thực hiện chương trình, (2) Căn cứ pháp lý, (3) Mục tiêu, (4) Các nhiệm vụ chủ yếu, (5) Đối tượng và điều kiện xét duyệt hỗ trợ, (6) Nội dung hỗ trợ, (7) Thời gian đăng ký, hồ sơ, thủ tục xét duyệt, (8) Nguồn kinh phí thực hiện, (9) Tổ chức thực hiện

Mục tiêu của Chương trình được xây dựng nhằm: khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; đẩy mạnh quá trình cải tiến, nâng cao năng lực công nghệ của các doanh nghiệp để hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm;  Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ trong quá trình hội nhập. Tăng nhanh số lượng tài sản trí tuệ được đăng ký bảo hộ; khai thác có hiệu quả nguồn tài sản trí tuệ. Thúc đẩy phát triển thị trường công nghệ, hoạt động dịch vụ thị trường công nghệ, nhu cầu công nghệ và nâng cao năng lực chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh. Các nhiệm vụ chủ yếu được xây dựng trên cơ sở các quan điểm, định hướng phát triển về đổi mới công nghệ, thị trường khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ban hành như: Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 10/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020; Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020;Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020. Về nội dung hỗ trợ, Chương trình hỗ trợ gồm 03 lĩnh vực: ứng dụng, đổi mới công nghệ; phát triển thị trường khoa học và công nghệ; phát huy tài sản trí tuệ. Nội dung hỗ trợ về ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ được quy định rõ ràng, sát với trình độ công nghệ sản xuất tại địa phương nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thiện/đổi mới công nghệ, thiết bị; đưa thêm các sản phẩm đặc thù, sản phẩm làng nghề mang địa danh của tỉnh vào đối tượng được hỗ trợ. Về định mức hỗ trợ đối với đăng ký tài sản trí tuệ (nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích) được tăng lên bằng 100% mức phí lệ phí theo quy định (quy định tại Quyết định số 41/2012 /QĐ-UBND là 70%); đối với định mức hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ vẫn thực hiện theo định mức quy định tại Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND ngày 11/12/2012 là 30% kinh phí thực hiện đề tài/dự án nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng/đề tài, dự án.

          Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành Chương trình "Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020", Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị quý Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp góp ý Dự thảo. Văn bản góp ý xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 05/01/2017 theo địa chỉ:

Phòng Quản lý chuyên ngành – Sở Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ; 211 đường 30/4, phường 2, thành phố Tây Ninh

Điện thoại: 0663.824425.       Email: pqlcntayninh@gmail.com

          Rất mong được sự quan tâm của Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

          Trân trọng./.

Toàn văn công văn góp ý:  Tải về CV-layykien_songanh_Quydinhhotro_sua_Signed.pdf

Dự thảo chương trình:  Tải về dự thảo Chương trình.PDF


Phòng QLCN


Lượt người xem:  Views:   1367
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Từ khóa

Audio

Audio

Từ khóa

Phân loại

TinLienQuan

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hoạt Động KHCN