Hoạt Động KHCN
Thứ 6, Ngày 09/06/2017, 09:00
Góp ý dự thảo Đề cương Nghị Quyết Về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/06/2017 | Phòng QLCN
Đề cương Nghị Quyết Về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020

​Lấy ý kiến dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020 (kèm theo đề cương dự thảo xây dựng Nghị quyết, báo cáo đánh giá tác đông của chính sách, Tờ trình của UBND tỉnh và chương trình hỗ trợ)

Tờ trình: UBND-TRINH-HDND_Sua.doc

Dự thảo Nghị quyết: DUTHAO-DECUONGNGHIQUYET-CHINHSACH-HOTRO_Sua.doc

Công văn: CV-SO TTTT_DANGCONG_Signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   1468
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Từ khóa

Audio

Audio

Từ khóa

Phân loại

TinLienQuan

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hoạt Động KHCN