Hoạt Động KHCN
Thứ 2, Ngày 30/11/2015, 15:15
Công văn nhắc nhở báo cáo định kỳ tình hình hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/11/2015
Nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật về chế độ báo cáo định kỳ tình hình hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ nhắc nhở các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh định kỳ thực hiện báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/12 hằng năm


               Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ của Quốc Hội khóa XIII, số 29/2013/QH 13;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/03/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ,

Nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật về chế độ báo cáo định kỳ tình hình hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ nhắc nhở các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh định kỳ thực hiện báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ gửi về  Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/12 hằng năm (nội dung báo cáo theo biểu mẫu kèm theo).  

 Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các tổ chức khoa học và công nghệ nghiêm túc thực hiện. Tổ chức nào không thực hiện báo cáo sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 Trân trọng./.

Tải mẫu báo cáo

Lượt người xem:  Views:   339
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Từ khóa

Audio

Audio

Từ khóa

Phân loại

TinLienQuan

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hoạt Động KHCN