Hoạt Động KHCN
Thứ 2, Ngày 30/11/2015, 08:40
Công văn nhắc nhở báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/11/2015
Nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật về chế độ báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, Sở Khoa học và Công nghệ nhắc nhở các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh định kỳ thực hiện Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ của cơ sở gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/12 hằng năm

              Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử của Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 3 số 18/2008/QH 12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng,

Nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật về chế độ báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ, Sở Khoa học và Công nghệ nhắc nhở các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh định kỳ thực hiện Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ của cơ sở gửi về  Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/12 hằng năm (nội dung báo cáo theo biểu mẫu kèm theo).  

 Sở Khoa học và Công nghệ Đề nghị các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế nghiêm túc thực hiện. Cơ sở nào không thực hiện báo cáo sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 Trân trọng./.


Tải fiel tại đây

 

Lượt người xem:  Views:   312
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Loại bài viết

Media

Từ khóa

Audio

Audio

Từ khóa

Phân loại

TinLienQuan

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Hoạt Động KHCN