Tổng hợp Tin tức - Tin mới nhất
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh nội dung Công văn số 3467/BKHCN-TCCB ngày 19/10/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ để Quý đơn vị nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện chọn cử công chức, viên chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, nhóm nghiên cứu tại đơn vị mình đăng ký tham gia đề án.
Nhằm giúp các doanh nghiệp/tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện đúng theo lộ trình chuyển đổi mặt hàng xăng E5 RON 92, đảm bảo từ ngày 01/01/2018 chỉ kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95. Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Tây Ninh đề nghị các doanh nghiệp/tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ và chuẩn bị đầy đủ về cơ sở ...
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia chợ công nghệ và thiết bị chế biến thực phẩm năm 2017 tại Tp. Hồ Chí Minh
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cá nhân có nhu cầu được cấp giấy chứng nhận giám định sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và đăng ký tham gia.
Để kịp thời tiếp thu xử lý các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về tinh thần trách nhiệm, đạo đức, văn hóa giao tiếp trong thực thi nhiệm vụ, Công vụ