Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
Nhằm đưa nhanh các thành tựu khoa học và công nghệ, công nghệ mới, tiên tiến vào thực tiễn sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các sản phẩm theo chuỗi giá trị. Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) dự kiến triển khai chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ với đối tác US-ASIA Link (USAL) – Hoa Kỳ
tăng cường sử dụng công báo điện tử của Chính phủ, tỉnh Tây Ninh để thực hiện chủ trương cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử theo Nghị quyết 01/NQ-CP.
​Hiện nay VNPost nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực trong đó có lĩnh vực khoa học và công nghệ.Theo đó người dân chỉ cần đến điểm giao dịch bưu điện gần nhất để nộp hồ sơ và đăng ký nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo địa chỉ yêu cầu.Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết.Mọi thông tin chi tiết ...
 
Sở Khoa học và Công nghệ khuyến cáo các cơ sở may, kinh doanh quần áo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, khi kinh doanh quần áo có nhãn hiệu giống với sản phẩm của Hộ Kinh doanh Sơn Lan
 
Nhằm thực hiện kế hoạch đề ra đạt hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục thông báo đến các đơn vị, cá nhân có đủ năng lực đăng ký tham gia dự tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018
Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh thông báo lịch tiếp công dân của bà Phạm Thị Lan Hương – Giám đốc trong năm 2018, mỗi tháng 01 ngày
Nhằm xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2019 phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giải quyết những vấn đề cấp thiết của ngành và địa phương, nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN vào thực tiễn.
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh nội dung Công văn số 3467/BKHCN-TCCB ngày 19/10/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ để Quý đơn vị nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện chọn cử công chức, viên chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, nhóm nghiên cứu tại đơn vị mình đăng ký tham gia đề án.
Nhằm giúp các doanh nghiệp/tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện đúng theo lộ trình chuyển đổi mặt hàng xăng E5 RON 92, đảm bảo từ ngày 01/01/2018 chỉ kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95. Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Tây Ninh đề nghị các doanh nghiệp/tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ và chuẩn bị đầy đủ về cơ sở ...
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia chợ công nghệ và thiết bị chế biến thực phẩm năm 2017 tại Tp. Hồ Chí Minh
​Ngày 10 tháng 10 năm 2017 UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 với 03 đề tài thuộc 02 lĩnh vực: Lĩnh vực khoa học Nông Nghiệp, lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ cụ thể:1. Lĩnh vực Khoa học nông nghiệp: 02 đề tài- Đề tài: Xây dựng quy trình kỹ thuật, mô hình nuôi ông mật và khai thác các sản phẩm ...
Đề cương Nghị Quyết Về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020
​Nhằm xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2018 phục vụ thiết thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giải quyết những vấn đề cấp thiết của ngành và địa phương, nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN vào thực tiễn. Sở KH&Cn Tây Ninh xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN và các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên ...
 
​Nhằm chủ động, kịp thời huy động được các lực lượng, phương tiện kỹ thuật ứng phó kịp thời sự cố bức xạ, hạt nhân để hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả, tác hại của bức xạ ảnh hưởng đến sức khỏe con người cũng như môi trường. Ngày 20/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành "Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh" (Quyết định số 159/QĐ-UBND). Kế ...
 
“Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nâng cao hiệu quả sản xuất một số loại cây ăn quả (mãng cầu ta, nhãn, ổi) tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh”. thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015”