Tổng hợp tin tức - Tin Nổi Bật
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh nội dung Công văn số 3467/BKHCN-TCCB ngày 19/10/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ để Quý đơn vị nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện chọn cử công chức, viên chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, nhóm nghiên cứu tại đơn vị mình đăng ký tham gia đề án.
Nhằm giúp các doanh nghiệp/tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thực hiện đúng theo lộ trình chuyển đổi mặt hàng xăng E5 RON 92, đảm bảo từ ngày 01/01/2018 chỉ kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95. Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Tây Ninh đề nghị các doanh nghiệp/tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ và chuẩn bị đầy đủ về cơ sở ...
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia chợ công nghệ và thiết bị chế biến thực phẩm năm 2017 tại Tp. Hồ Chí Minh
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cá nhân có nhu cầu được cấp giấy chứng nhận giám định sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và đăng ký tham gia.
Để kịp thời tiếp thu xử lý các kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về tinh thần trách nhiệm, đạo đức, văn hóa giao tiếp trong thực thi nhiệm vụ, Công vụ
 
Theo Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh về việc công bố, công khai danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 06/7/2017 của UBND tỉnh về việc công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ ...
 
Nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có nhu cầu bổ sung kiến thức khoa học, tìm hiểu, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học
Đề cương Nghị Quyết Về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020
 
“Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nâng cao hiệu quả sản xuất một số loại cây ăn quả (mãng cầu ta, nhãn, ổi) tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh”. thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015”