Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
155
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
153/2017/QĐ-UBND21/12/2017Quy định hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020 Sở Khoa học và Công nghệ
 
2Thông tư 15/2017/TT-BKHCN05/12/2017Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trịBộ Khoa học và Công nghệ
 
3119/2017/NĐ-CP01/11/2017Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóaBộ Khoa học và Công nghệ
 
4Thông tư 12/2017/TT-BKHCN28/09/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trườngBộ Khoa học và Công nghệ
 
510/2017/TT-BKHCN28/06/2017Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu quốc  gia về khoa học và công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ
 
609/2017/TT-BKHCN27/06/2017Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻBộ Khoa học và Công nghệ
 
7 08/2017/TT-BKHCN26/06/2017Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nướcBộ Khoa học và Công nghệ
 
8884/QĐ-TTg16/06/2017Quyết định ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc giaChính phủ
 
9 07/2017/TT-BKHCN16/06/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệBộ Khoa học và Công nghệ
 
1005/2017/TT-BKHCN25/05/2017quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạBộ Khoa học và Công nghệ
 
1106/2017/TT-BKHCN25/05/2017Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tụcBộ Khoa học và Công nghệ
 
1204/2017/TT-BKHCN22/05/2017

Thông tư 04/2017/TT-BKHCN

Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học

Bộ Khoa học và Công nghệ
 
1313/2017/QĐ-TTg28/04/2017

Quyết định số 13/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ

Chính phủ
 
14562/QĐ-TTg25/04/2017Quyết định số 562/QĐ-TTg ngày 25/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025Chính phủ
 
1503/2017/TT-BKHCN03/04/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nướcBộ Khoa học và Công nghệ
 
1602/2017/TT-BKHCN31/03/2017Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuậtBộ Khoa học và Công nghệ
 
1701/2017/TT-BKHCN12/01/2017Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lậpBộ Khoa học và Công nghệ
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa