Công khai minh bạch
Tiêu đề: Kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên ngành về Khoa học và Công nghệ (tổ chức hoạt động KH&CN)
Phân loại:
Ngày ban hành: 01/12/2018
Người ký: Giám đốc
Tóm tắt: Ngày 12/10/2018 đến 19/10/2018, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra theo Quyết định số 138/QĐ-KHCN ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh về việc thanh tra chuyên ngành về về Khoa học và Công nghệ đối với 02 đơn vị (Trung tâm Đánh giá và Chứng nhận INTERCONFORMITY Việt Nam, địa chỉ: 87 Đặng Văn Trước, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tây Ninh, địa chỉ: hẻm 3, đường Võ Thị Sáu, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).
Nội dung:
Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 138/QĐ-KHCN ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh về việc thanh tra chuyên ngành về Khoa học và Công nghệ đối với 02 đơn vị (Trung tâm Đánh giá và Chứng nhận INTERCONFORMITY Việt Nam, địa chỉ: 87 Đặng Văn Trước, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tây Ninh, địa chỉ: hẻm 3, đường Võ Thị Sáu, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Ngày 12/10/2018 đến 19/10/2018, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra theo Quyết định số 138/QĐ-KHCN ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh về việc thanh tra chuyên ngành về về Khoa học và Công nghệ đối với 02 đơn vị (Trung tâm Đánh giá và Chứng nhận INTERCONFORMITY Việt Nam, địa chỉ: 87 Đặng Văn Trước, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tây Ninh, địa chỉ: hẻm 3, đường Võ Thị Sáu, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). Các đơn vị đã phối hợp và chấp hành theo các quy định của pháp luật trong quá trình làm việc với Đoàn thanh tra.

Qua cuộc thanh tra theo kế hoạch, các đơn vị đã phối hợp và chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định.

Nội dung Tập tin Đính kèm: