SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TÂY NINH

          

Khanh_.jpg

Giám đốc: Dương Quốc Khánh

ĐT: 0916485486; ĐT phòng 0276-3813609 

Email: khanhdq@tayninh.gov.vn

 

chu hiep.bmp

Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Hiệp

ĐT: 0913862587;ĐT phòng: 066.3813435

Email: minhiepn@gmail.com ​hoặc hiepnm@tayninh.gov.vn

 

 

HT_HUNG_A.jpg

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hùng

ĐT: 0913849904;ĐT phòng: 0663.820910 

Email: nghung07@gmail.com​ hoặc hung@tayninh.gov.vn