Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với Công ty TNHH Tân Trang LongChánh Thanh tra
2Kết luận thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ đối với Đề tài “Đánh giá khả năng sản xuất của con lai giữa bò lai sind với một số giống bò thịt cao sản trong điều kiện chăn nuôi tại tỉnh Tây Ninh” Đề tài “Đánh giá khả năng sản xuất của con lai giữa bò lai sind với một số giống bò thịt cao sản trong điều kiện chăn nuôi tại tỉnh Tây Ninh” nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người chăn nuôi, giúp người dân nắm bắt được quy trình chăm sóc bò, cải tiến nâng cao năng suất chất lượng bò thịt của tỉnh và giúp người dân nâng cao thu nhập trong chăn nuôiGiám đốc Sở
3Kết luận thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp công nghệ sau thu hoạch để duy trì chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản cho quả mãng cầu ta Tây Ninh”Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp công nghệ sau thu hoạch để duy trì chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản cho quả mãng cầu ta Tây Ninh”, nhằm mục tiêu xây dựng quy trình quản lý chất lượng sau thu hoạch cho quả mãng cầu ta, giúp giảm tổn thất sau thu hoạch, góp phần củng cố và mở rông thị trường tiêu thụ. Đề tài được UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí tháng 6/2014, thời gian thực hiện từ tháng 8/2014 đến tháng 01/2017, công nhận kết quả thực hiện đề tài tháng 10/2017 và đã quyết toán kinh phí.Giám đốc Sở
4Kết luận thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp công nghệ sau thu hoạch Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp công nghệ sau thu hoạch để duy trì chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản cho quả mãng cầu ta Tây Ninh”, nhằm mục tiêu xây dựng quy trình quản lý chất lượng sau thu hoạch cho quả mãng cầu ta, giúp giảm tổn thất sau thu hoạch, góp phần củng cố và mở rông thị trường tiêu thụ. Đề tài được UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí tháng 6/2014, thời gian thực hiện từ tháng 8/2014 đến tháng 01/2017, công nhận kết quả thực hiện đề tài tháng 10/2017 và đã quyết toán kinh phí.Giám đốc Sở
5Kết luận thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp công nghệ sau thu hoạch để duy trì chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản cho quả mãng cầu ta Tây Ninh”Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp công nghệ sau thu hoạch để duy trì chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản cho quả mãng cầu ta Tây Ninh”, nhằm mục tiêu xây dựng quy trình quản lý chất lượng sau thu hoạch cho quả mãng cầu ta, giúp giảm tổn thất sau thu hoạch, góp phần củng cố và mở rông thị trường tiêu thụ. Đề tài được UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí tháng 6/2014, thời gian thực hiện từ tháng 8/2014 đến tháng 01/2017, công nhận kết quả thực hiện đề tài tháng 10/2017 và đã quyết toán kinh phí.Giám đốc Sở
6Kết luận thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ đối với 02 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế trên địa bàn thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây NinhNgày 05 tháng 6 năm 2020, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra theo Quyết định thanh tra số 61/QĐ-KHCN ngày 28/5/2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh về việc thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ đối với 02 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế trên địa bàn thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Các cơ sở đã phối hợp và chấp hành theo các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ (ATBX) trong quá trình làm việc với Đoàn thanh traGiám đốc Sở
7Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với 04 cơ sở kinh doanh hàng hóa xăng dầu trên địa bàn huyện Châu Thành và thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây NinhNgày 29 tháng 4 năm 2020, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra theo Quyết định số 49/QĐ-KHCN ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với 04 cơ sở kinh doanh hàng hóa xăng dầu trên địa bàn huyện Châu Thành và thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Các cơ sở đã phối hợp và chấp hành theo các quy định của pháp luật trong quá trình làm việc với Đoàn thanh tra
8Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với 04 cơ sở kinh doanh hàng hóa xăng dầu trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tây NinhNgày 27 tháng 3 năm 2020, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra theo Quyết định số 35/QĐ-KHCN ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với 04 cơ sở kinh doanh hàng hóa xăng dầu trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Các cơ sở đã phối hợp và chấp hành theo các quy định của pháp luật trong quá trình làm việc với Đoàn thanh tra (Danh sách các cơ sở kèm theo).Giám đốc Sở
9Quyết định Về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượngThanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh Giám đốc Sở
10Kết luận thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ đối với Đề tài “Khảo nghiệm khả năng thích nghi các giống lúa, nếp triển vọng có năng suất và chất lượng cao trên địa bàn huyện Gò Dầu”Đề tài “Khảo nghiệm khả năng thích nghi các giống lúa, nếp triển vọng có năng suất và chất lượng cao trên địa bàn huyện Gò Dầu”; do bà Nguyễn Thị Kim Nhung làm chủ nhiệm đề tài, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Gò Dầu là cơ quan chủ trì. Đề tài được thực hiện theo quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND huyện Gò Dầu về việc triển khai thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp huyện, thời gian thực hiện 12 tháng với tổng kinh phí là 76.259.200 đồng, đã được công nhận kết quả nghiệm thu tháng 12/2017 và đã quyết toán kinh phíGiám đốc Sở
11Kết luận thanh tra chuyên đề về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số vạch đối với 03 cơ sở kinh doanh thiết bị điện, điện tử trên địa bàn huyện Tân Châu, Châu Thành và huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây NinhTừ ngày 10/10/2019 đến ngày 11/10/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra theo Quyết định số 161/QĐ-KHCN ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh về việc thanh tra chuyên đề về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nhãn hàng hóa và mã số mã vạch đối với 03 cơ sở kinh doanh thiết bị điện, điện tử trên địa bàn huyện Tân Châu, Châu Thành và huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Các cơ sở đã phối hợp và chấp hành theo các quy định của pháp luật trong quá trình làm việc với Đoàn thanh tra.Giám đốc Sở
12Kết luận thanh tra chuyên đề về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số vạch đối với 04 cơ sở kinh doanh thiết bị điện, điện tử trên địa bàn huyện Gò Dầu và huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây NinhNgày 07/10/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra theo Quyết định số 156/QĐ-KHCN ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh về việc thanh tra chuyên đề về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nhãn hàng hóa và mã số mã vạch đối với 04 cơ sở kinh doanh thiết bị điện, điện tử trên địa bàn huyện Gò Dầu và huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Các cơ sở đã phối hợp và chấp hành theo các quy định của pháp luật trong quá trình làm việc với Đoàn thanh traGiám đốc
13Kết luận thanh tra chuyên ngành về sở hữu trí tuệ Ngày 26/6/2019, Sở KH&CN Tây Ninh tiếp nhận hồ sơ yêu cầu xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ của Công ty TNHH Một thành viên Văn Thịnh Phát, địa chỉ: B13/13, khu phố 2, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây NinhGiám đốc
14Kết luận thanh tra chuyên đề về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số mã vạch đối với 04 cơ sở kinh doanh thiết bị điện, điện tử trên địa bàn huyện Hòa Thành và thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây NinhTừ ngày 19/9/2019 đến ngày 20/9/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra theo Quyết định số 145/QĐ-KHCN ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh về việc thanh tra chuyên đề về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nhãn hàng hóa và mã số mã vạch đối với 04 cơ sở kinh doanh thiết bị điện, điện tử trên địa bàn huyện Hòa Thành và thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Các cơ sở đã phối hợp và chấp hành theo các quy định của pháp luật trong quá trình làm việc với Đoàn thanh tra.Giám đốc
15Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với 05 cơ sở kinh doanh hàng hóa xăng dầu trên địa bàn huyện Tân Biên, tỉnh Tây NinhNgày 05 tháng 9 năm 2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra theo Quyết định số 140/QĐ-KHCN ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với 05 cơ sở kinh doanh hàng hóa xăng dầu trên địa bàn huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.Giám đốc Sở