Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Tây NinhQuyết định994Dư thảo Quyết định.doc02/03/2019
2lấy ý kiến dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động sáng kiến tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định214Duthao_QDsuadoi_QD66.2015_sau.doc825Giaitrinh-suadoiQD66.2015_sau.doc14/10/2018
3Lấy ý kiến góp ý dự thảo ban hành Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định về việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Quyết định390du thao quy dinh sua doi bo sung 48(1) (2).doc18/01/2018
4Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Quy định hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020Quyết định336Du thao QĐUBND_banhanh_chinhsachhotro_2017-2020.doc17/11/2017
5Đề cương Nghị quyết Về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; phát triển thị trường công nghệ, tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020Góp ý632UBND-TRINH-HDND_Sua.doc737DUTHAO-DECUONGNGHIQUYET-CHINHSACH-HOTRO_Sua.doc09/07/2017