Chỉ đạo - điều hành

Quyết định về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cở sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

Quyết định về việc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cở sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh

 •   03/05/2019 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cở sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
Quyết định thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Hòa Thành và thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Quyết định thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Hòa Thành và thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

 •   28/03/2019 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Hòa Thành và thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Quyết định thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ đối với tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ: Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Giáo dục, địa chỉ: xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Quyết định thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ đối với tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ: Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Giáo dục, địa chỉ: xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

 •   14/03/2019 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ đối với tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ: Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Giáo dục, địa chỉ: xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2019

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2019

 •   19/02/2019 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2019
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

 •   15/01/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
cải cách hành chính năm 2018
KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2019

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2019

 •   08/01/2019 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Cải cách hành chính năm 2019
Quyết định về việc kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018

Quyết định về việc kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018

 •   04/12/2018 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018
Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra quý IV năm 2018

Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra quý IV năm 2018

 •   02/10/2018 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0
Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra quý IV năm 2018
Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Quý III năm 2018

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Quý III năm 2018

 •   23/06/2018 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 887
 •   Phản hồi: 0
Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Quý III năm 2018
C

C

 •   22/05/2018 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính

 •   16/05/2018 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
cải cách hành chính
Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Quý II năm 2018

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Quý II năm 2018

 •   30/03/2018 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đảm bảo việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; Việc sử dụng máy X-quang chẩn đoán y tế và công tác quản lý an toàn bức xạ; Việc sử dụng, quản lý nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý của tỉnh; Quản lý và triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

 •   21/03/2018 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

 •   26/02/2018 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
cải cách hành chính năm 2018
Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

 •   05/02/2018 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
- Tạo phong trào thi đua sôi nổi, phát huy sáng tạo, đoàn kết, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động (CCVC và NLĐ) để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm 2018. - Phát hiện kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm mới, làm hay có hiệu quả để nhân rộng trong toàn ngành. - Công tác khen thưởng đảm bảo dân chủ, chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích.
Chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018

Chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018

 •   05/02/2018 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Họp rút kinh nghiệm về kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2017; chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 tại cơ quan, đơn vị.
Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra Quý I năm 2018

Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra Quý I năm 2018

 •   29/12/2017 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đảm bảo việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; Việc sử dụng máy X-quang chẩn đoán y tế và công tác quản lý an toàn bức xạ; quản lý và triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật
Quyết định Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra Khoa học và Công nghệ năm 2018

Quyết định Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra Khoa học và Công nghệ năm 2018

 •   19/12/2017 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 3055
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đảm bảo việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng; Việc sử dụng máy X-quang chẩn đoán y tế và công tác quản lý an toàn bức xạ; Quản lý và triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật; Việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khoa học và công nghệ; Quá trình hoạt động khoa học và công nghệ ở cấp cơ sở

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây