Phòng Quản lý Khoa học

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
I. THÔNG TIN LIÊN HỆ: 0276. 3825849
II. THÀNH PHẦN NHÂN SỰ: 04 công chức
Lãnh đạo phòng Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Tuyến
Chức danh Trưởng phòng
Số điện thoại: 0909904448
Email: tuyenntk@tayninh.gov.vn
Chuyên viên phòng Họ và tên: Nguyễn Minh Tần
Chức danh Chuyên viên
Số điện thoại: 0988388807
Email: tannm@tayninh.gov.vn
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Quyên
Chức danh Chuyên viên
Số điện thoại: 0934904945
Email: quyenntk@tayninh.gov.vn
Họ và tên: Lê Thị Hồng Hạnh
Chức danh: Chuyên viên
Số điện thoại"  
Họ và tên: Phạm Trần Huệ Anh
Chức danh Chuyên viên
Số điện thoại: 09387956445
Email: anhpth@tayninh.gov.vn
III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
1. Vị trí, chức năng
Phòng Quản lý Khoa họctổ chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học; hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức khoa học và công nghệ của địa phương về quản lý khoa học và công nghệ.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
Tham mưu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1 Vquản lý hoạt động nghiên cứu khoa học
a) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, cơ chế, chính sách về hoạt động nghiên cứu khoa học.
b) Tổ chức việc xác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tổ chức giao quyền sở hữu và quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;
c) Theo dõi, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện và sau nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;
d) Tiếp nhận, tổ chức ứng dụng, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng sau khi được đánh giá, nghiệm thu;
đ) Tổ chức đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện nhiêm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
e) Phối hợp triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước tại địa phương;
g) Thành lập các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật Khoa học và Công nghệ và theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
h) Huy động nguồn lực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học;
i) Tổ chức hướng dẫn và triển khai thực hiện công tác thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định;
2.2. Quản lý hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh
a) Tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;
b) Quản lý hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý.
2.3. Hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức khoa học và công nghệ của địa phương về quản lý khoa học và công nghệ
a) Làm đầu mối hướng dẫn và hỗ trợ Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,  thành phố triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở; tham gia xét chọn, thẩm định hồ sơ, kiểm tra tiến độ, đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở;
c) Hỗ trợ thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống ở cơ sở;
d) Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của địa phương theo quy định của pháp luật.
2.4 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.


(Theo Quyết định số 155/QĐ-KHCN ngày 15/12/2021)
 

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay709
  • Tháng hiện tại20,262
  • Tổng lượt truy cập927,264
trả lời phản ánh, kiến nghị
trả lời kiến nghị của doanh nghiệp
công khai minh bạch
CSDL Quốc Gia
Góp ý dự thảo
Biểu mẫu thống kê thông tin KH&CN
Các cuộc điều tra về lĩnh vực khoa học và công nghệ
Đăng ký kết quả thực hiện nv kh&cn
SÀN GIAO DỊCH
csdl
Danh mục TTHC
tbt
Họp không giấy
hỏi đáp trực tuyến
giải búa liềm vàng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây